Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekty archiwalne

Treść

 

 1. „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”
 2. Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie”

 3. Gmina Podegrodzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródeł ciepła”

 4. Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie

 5. „Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00”

 6. „Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu”

 7. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Podegrodzie

 8. Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie

 9. „Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu”

 10. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A

 11. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie

 12. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie

 13. Remont budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej)

 14. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance

 15. Przebudowa centrum wsi Brzezna

 16. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

 17. Przebudowa centrum wsi Podegrodzie

 18. Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie

1790024