Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekt "Daj sobie szansę"

Treść

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Tytuł projektu: DAJ SOBIE SZANSĘ

  Okres realizacji : 01.01.2011 r. do 31.07.2012 r.

    Realizator: Fundacja Europa

   Partner: Gmina Podegrodzie

   Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

  

UCZESTNICY:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 420 uczniówGimnazjum im. Św. Jadwigi-Królowej Polski w Brzeznej oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu .

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby które:

Ø  w okresie rekrutacji złożą (w biurze projektu lub w szkołach) wypełnione dokumenty rekrutacyjne podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego,

Ø  są uczniami gimnazjum w Brzeznej lub Podegrodziu,

Ø  spełnią kryteria dodatkowe, które są uzależnione od modułu,

 

 

Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w WYJAZDACH  EDUKACYJNYCH   do teatru   (3 grupy) i do ogrodu botanicznego (3 grupy). W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną uczestnicy kółek teatralnych i podróżniczych,   w drugiej osoby zainteresowane.

 

ZESTAWIENIE REZULTATÓW

w ramach projektu „Daj sobie szansę”

 Rezultaty będą badanie na bieżąco. Pomiar przebytej drogi w zakresie rezultatów miękkich zostanie przeprowadzone przez badanie jakościowe na początek i na zakończenie udziału danego BO w projekcie.  Będzie także przeprowadzane badanie jakości usług oferowanych w ramach projektu, w przypadku zastrzeżeń będzie możliwość szybkiego reagowania.  Specjalista ds. monitoringu będzie również analizował wyniki uczniów z egzaminów gimnazjalnych.

Rezultaty w sposób bezpośredni przekładają się na realizacje celów projektu, gdyż poprawa wyników na egzaminie oraz opanowanie umiejętności kluczowych przyczyny się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów na terenach wiejskich.

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

 

 Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie, SZD Instytutu Sadownictwa I Kwiaciarstwa, I piętro

 

KONTAKT: Tel/fax 18 445 81 95, e-mail: biuro@europaplus.pl, www.europaplus.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formuarz zgłoszeniowy

Załączniki do formularza

Kryteria rektutacji

 

 

 

 

1790040