Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PODEGRODZIU

Treść

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

adres: 33-386 Podegrodzie 170

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu  przyjmuje swoich interesantów w nowej siedzibie (budynek po byłej szkole rolniczej, a obecnie budynek w którym znajduje się Placówka Dziennej Opieki Osób Starszych w Podegrodziu - wejście do OPS z drugiej strony budynku).

Kontakt telefoniczny do OPS w Podegrodziu:

18/ 355-19-09
lub
18/ 262-20-76 oraz nr wewnętrzny:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu pracuje:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

 

OPS w Podegrodziu rozpoczął swoją działalność w 1990 r. Działa w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. DZ. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj DZ.U. z 2019r. poz 1507z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U. z2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
  • innych właściwych aktów prawnych.

 

OPS realizuje własne i zlecone zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

  1.  przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
  2.  pracy socjalnej;
  3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
  6. OPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Gminy Podegrodzie, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

 

www.ops.podegrodzie

ops_podegrodzie@pro.onet.pl

EPUAP  -ops_podegrodzie/SkrytkaESP

 

 

 

1790072