Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekt "Strzał w dziesiątkę"

Treść

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu:  "Strzał w dziesiatkę"

  

Realizator: Fundacja Europa

Partner: Gmina Podegrodzie

  

Priorytet:  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

      

Działanie:  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

   

Czas trwania projektu od 01.07.2011 do 30.06.2013 roku

 

 

GRUPA WSPARCIA

Wsparciem zostanie objętych 10 szkół  Podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie. W projekcie przewiduje się uczestnictwo 600 uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania oraz podnieść wyniki w nauce, którzy ze względu na niskie możliwości finansowe rodziców nie są w stanie rozwijać swoich pasji.

 

FORMA WSPARCIA

Zaplanowanych zostało 5 modułów zajęć: indywidualne zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, pozalekcyjne zajęcia grupowe, kółko zainteresowań nastawione na rozwijanie kompetencji kluczowych, warsztaty z podstaw programowania robotów, warsztaty z metod czytania ze zrozumieniem.

    

BIURO PROJEKTU:

Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie, SZD Instytutu Sadownictwa I Kwiaciarstwa, I piętro

 

 KONTAKT: Tel/fax 18 445 81 95, e-mail: biuro@europaplus.pl, , www.europaplus.pl

 

 

1851673