Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Podrzecze

Treść

 

SOŁECTWO PODRZECZE

 

Podrzecze to stara wieś położona na równinie kotliny Sądeckiej. Jej nazwa związana jest z przepływającym w pobliżu Dunajcem. Pierwsza wzmianka o wsi znajduje się w akcie lokacyjnym klasztoru starosądeckiego, wydanego przez Kingę 6 lipca 1280 roku. Podrzecze występuje tam w wykazie 28 wsi należących do klasztoru klarysek. W późniejszych latach stosunki własnościowe się komplikują skoro w XIV wieku dokumenty wymieniają Mścisława z Brzeznej, który wykupił młyn i zagrodę w Podrzeczu z rąk Wierzbięty z Małoszowa. Także zapisy sądowe z 1436 roku poświadczają, że część wsi należała do Stanisława Gedka z Bobrowej. Wynika z tego, że obok własności klasztornej istniała w Podrzeczu własność rycerska. W XVII wieku we wsi istniał folwark z młynem i karczmą należącą do klasztoru.

 


Na zdjęciu obszar przemysłowy w Podrzeczu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje funkcjonowanie dużych terenów usługowych i usługowo-produkcyjnych. Ukształtowanie terenu predysponuje do przyszłych planów inwestycyjnych i powstawania nowych firm.


 


Na zdjęciu budynek OSP Podrzecze

1. Powierzchnia: 2,54 km2, co stanowi 3,9 % powierzchni Gminy Podegrodzie.
Części wsi: Dreischpitz, Labrachówka, Równia, Sicia, Tłoki

2Liczba mieszkańców: 695 os (stan na 15.03.2022 r.)

3. Sołtys: Wojciech Podmański, tel. 724 488 600

4. Radny: Michał Łojek, tel 536 354 067

5. Ochotnicza Straż Pożarna:  OSP Podrzecze- prezes Tomasz Paszek

6. Kultura:

7. Kościoły i zabytki:

  • Kaplica św. Franciszka z Asyżu

8. Ochrona środowiska:

  • Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Podrzeczu


Na zdjęciu: Kapica św. Franciszka z Asyżu

 

1851674