Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gminny Program Rewitalizacji

Treść

Ankieta dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo, W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie r

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Interesariuszam

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pn.: Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie. Jest on dokumentem strategicznym, programującym działania w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Pozwolił on określić

1764552