Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Naszacowice

Treść


SOŁECTWO NASZACOWICE

 

 

Naszacowice to bardzo stara wieś, już w VIII wieku istniał tu duży gród warowny, który pełnił rolę centrum w tym regionie, zamieszkałym przez plemiona Wiślan i wchodził w skład systemu obronnego szlaku dunajeckiego. Przepływa przez nią rzeka Słomka. W XIII wieku stała się własnością księżnej Kingi, a później sądeckich Klarysek. W 1789 roku w ramach akcji kolonizacyjnej cesarza austriac-kiego Józefa II osiedliło się tu 8 rodzin niemieckich.

 

 

1. Powierzchnia:  3,90 km(6,0% ) powierzchni Gminy Podegrodzie.

   Wieś posiada kilka przysiółków są to:

► Brzegi - część wsi położona najbliżej brzegów Dunajca;
► Drabka- w czasie zaborów ziemię mógł dziedziczyć tylko jeden syn. Wybierano najbardziej pracowitego i zaradnego, reszta po wydziedziczeniu otrzymywała mały kawałek ziemi, na którym stawiała chatę. Nazywano ich drabami;
► Zalas - część wsi położona za lasem
► Podglinka - wydobywano tu glinę, używaną do budowy domów. Ma to być najstarsza część Naszacowic, zamieszkała kiedyś przez tureckich niewolników, którzy trudnili się garncarstwem i wyrobem cegieł;
► Łazy - od drogi, po której się łaziło;
► Stawiska - od istniejących tu niegdyś stawów;
We wsi jest kilka kapliczek owianych legendami, jedna z nich znajduje się przy głównej drodze, miejscu wyrzucenia na brzeg przez Dunajec, figury Pana Jezusa pochodzącej z gór.

2. Liczba mieszkańców: 885 os. (stan na 15.03.2022 r.)

3. Sołtys: Agnieszka Turek , tel. 606 698 980

4. Radny: Marek Gomółka tel. 606 282 368

5. Ochotnicza Straż Pożarna:

6.  Kultura:

7. Kościoły i zabytki:

8. Sport: w miejscowości znajduje się boisko sportowe Orlik Plus, z którego bezpłatnie korzystają mieszkańcy wsi

 

 

 

 

 

1811752