Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami i prosimy o rozpowszechnienie informacji o następujących inicjatywach Województwa Małopolskiego: 

1.       Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin: do 20 grudnia 2013 r.

Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/ 61 60 988, 904, 966.

Więcej informacji …

2.       Zapraszamy do konsultacji społecznych wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (MRPO 2014-2020) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin: do 26 grudnia 2013 r.

Kontakt: Departament Polityki Regionalnej UMWM.

Więcej informacji …

3.       Ankieta: ocena współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z małopolskimi organizacjami pozarządowymi.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Termin: do 30 grudnia 2013 r.

Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel.  12/ 61 60 976.

Więcej informacji ...

 

4.       Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury:

a)      „Mecenat Małopolski 2014” Więcej informacji …

b)      „Mecenat Małopolski plus 2014-2015” Więcej informacji …

Kontakt: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, tel. 012/ 63 03 437, 564, 439, 476.

 

5.       Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Do 31 stycznia 2014 roku istnieje możliwość składania wniosków o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.

Więcej informacji …


 

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publiczny w otwartym konkursie ofert.

Ogloszenie__komisja.doc

 


Konsultacje społeczne projektu ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu Programu współpracy. Konsultując Program chcemy nie tylko poznać opinie, ale przede wszystkim wykorzystać zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki oraz uwagi, tak aby Program współpracy w roku 2014 w jeszcze szerszym zakresie odpowiadał oczekiwaniom małopolskiego sektora pozarządowego.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie do 31 października 2013 r.

Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/ 61 60 966, 12/61 60 988. Więcej informacji …

 


 

Protokół

 

spisany w dniu 23 września 2013 roku

z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 r.

 

wiecej(1).doc           

formularz_ogloszenia.doc 


 

Współpracujesz z wolontariuszami? Weź udział w konkursie Barwy wolontariatu!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w imieniu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce zaprasza organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy do zgłaszania kandydatur wolontariuszy do konkursu „Barwy Wolontariatu”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2013.

Konkurs „Barwy Wolontariatu” odbywa się w tym roku po raz trzynasty. Stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując konkurs zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu w listopadzie. W roku 2011 zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” została reprezentantka Małopolski.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 20 października 2013 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego należy przesyłać:

- mailowo: krakow@wolontariat.org.pl

- faksem: 12 412 15 24

- pocztą: Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/Ip 30-503 Kraków

dostarczyć osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Patronat Honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Miejsce na logo „Małopolska”

Patronat Honorowy: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

Miejsce na logo „MUW”

Małopolska Gala wolontariatu jest częścią projektu „Wolontariat ma sens” realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz SPES.

Zapraszamy do przesyłania kandydatur wolontariuszy!

www.bis-krakow.pl

      


 Szanowni Państwo,  

Województwo Małopolskie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające w zakresie edukacji globalnej do podjęcia współpracy w ramach  projektu pn. „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO), którego celem jest utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Solidarności Międzynarodowej.

Kontakt: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM, tel. 12/ 63 03 216 lub 12/ 63 03 241.

Więcej informacji …

Serdecznie zapraszamy do polubienia strony "Pozarządowa Małopolska" na Facebooku, na której znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące III sektora w naszym regionie.

________________________________________

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Basztowa 22 , 31-156 Kraków

Tel. 12/ 61 60 988, 12/ 61 60 904, 12/ 61 60 966

 

  


 

Zarzadzenia Nr 594/2013 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 10.09.2013 r

(zarządzenie, projekt programu i zaproszenie  do konsultacji)

 

rozporzadzenie.pdf

wzor_oferty.doc

wzor_sprawozdania.doc

wzor_umowy.doc

 


Stowarzyszenie SURSUM CORDA, Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Centra Wolontariatu w Brzeszczach
i w Olkuszu zapraszają do bezpłatnego udziału w Akademii Koordynatorów Wolontariatu, realizowanej w ramach projektu: "wolontariat ma sens".

AKW_-_informacje_ogolne_o_naborze.doc

AKW_formularz_zgloszeniowy_wersja_do_druku.doc

Konferencja_-_formularz_zgloszeniowy_do_druku.doc

Konferencja_program_www.pdf

Szczegolowy_program_AKW.pdf

 

 


UCHWAŁA NR XXXIV/346/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na członków do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 września 2013 r.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie http://www.malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/

 


Program „RÓWNAĆ SZANSE 2013 - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

  Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Informacja.doc

plakat.pdf

 


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami i prosimy o rozpowszechnienie informacji o następujących inicjatywach Województwa Małopolskiego:

1.       Trwa Nabór do VIII edycji konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum". 

Nabór zgłoszeń trwa do 31 sierpnia 2013 roku.

Więcej informacji …

 

2.       Marszałek Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do IX edycji konkursu dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli".

Nabór zgłoszeń trwa do 9 sierpnia 2013 rok.

Więcej informacji …

 


CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie dla organizacji pozarządowych

Centrum_Aktywnosci_Lokalnej_-_oferta1.pdf

formularz_zgloszeniowy_CAL-wersja_Krakow.doc

regulamin_uczestnictwa_CAL.pdf


Oferta na realizację zadania publicznego :TRADYCJE PIELĄGNUJOMY, BO DO NIEJ ZAMIŁOWĄNIE MOMY I CHĄTNIE JĄ MŁODYM PRZEKAZUJOMY"

oferta.pdf


Oferta na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zabawy"

oferta.pdf


Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe które:

·          uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego,

·         działają na zasadzie noo-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe.

do udziału w III edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2013 roku.

 

1.      Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi do 30 tys. zł.

2.      Termin składania ofert: od 15 maja do 5 lipca 2013 r.

3.      Maksymalny czas realizacji projektu: od 7 listopada 2013 r. do 30 kwietni4 2013 r.

4.      Dokumenty do pobrania oraz wszelkie niezbędne informacje – www.fundusznotariatu.pl

 

 

Zapytania można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@fundusznotariatu.pl

List_FSN.pdf

 


Oferta na realizację zadania publicznego "Nowe możliwości naszą szansą - kółko młodych informatyków"

oferta_rzp.pdf


W imieniu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszam Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Sposób na stabilność finansową organizacji pozarządowej – działalność odpłatna statutowa i gospodarcza” z zakresu prowadzenia działalności statutowej odpłatnej oraz uruchomienia działalności gospodarczej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

PROGRAM_SZKOLENIA.pdf

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.docx


Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy. Jest to temat cały czas ważny i aktualny dla organizacji, które na własną rękę muszą pozyskać środki.Chciałabym bardzo zachęcić do zainteresowania organizacji działających w Państwa gminie do skorzystania z naszej oferty. Bardzo często takim organizacjom brakuje środków i pomysłów na zdobycie dodatkowych funduszy, czasami też jest tak, iż posiadają oni osobę, która się tym zajmuje z pasji, lecz brakuje jej fachowej wiedzy, a nasze szkolenia pokazują szereg możliwości, które otwierają organizacje i jej działaczy na nowe metody. My możemy pokazać jaki jest wachlarz możliwości jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, jak zdobyć darczyńców, stworzyć kampanię, która przyniesie pozytywne efekty.

oferta_szkolenia,_konferencja,_CFR.pdf

szkolenie22-24_05_2013r_.pdf

 


Sprawozdanie  z realizacji  rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Pobierz: sprawozdanie.pdf

 


Zarządzenie Nr 480/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku


Protokół z dnia 19.02.2013 z prac Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.

Pobierz: Protokol.pdf


W dniu 14 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 181/13 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin,  dostępne są na stronie internetowej ROPS, w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” :

http://www.rops.krakow.pl/index.php?s=konkursy&id=21

 Zarządzenie Nr 477  /2013 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie : powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 


 


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

 Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na realizację zadań publiczny realizowanych na terenie Gminy Podegrodzie

 

 INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 Konkurs "SPOŁECZNIK-WOLONTARIUSZ"

<<<pobierz>>>Protokół spisany w dniu 15 października 2012 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 r.

Protokol_15_10_2012.doc

 Zarządzenie Nr 409/2012 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 3 października 2012 r.w sprawie:     przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarzadzenie_2012_konsultacjePROGRAM.doc

 

 Uchwała Nr XXIV/229/2012  Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr 229

 Zarządzenie Nr 282/2012 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie Nr 282/2012

282_12_ogloszenie_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych.docZarządzenie Nr 276 /2012 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie : powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarzadzenie Nr 276
 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Zarządzenie Nr 259/2012 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 25 stycznia 2012 roku

Zarzadzenie_Nr_259_2012.pdf

rozporzadzenie.pdf

wzor_oferty.doc

wzor_sprawozdania.doc

wzor_umowy.doc 

Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowych.pdfProtokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012

Protokol.doc

  

oferta realizacji zadania publicznego

z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - Sport dla wszystkich

oferta.pdfUchwała Nr XIII/133/2011 z dnia 28.10.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 >>>pobierz wersję pdf

  

 Zaproszenie do konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012 

 >>>pobierz wersję Word 

 Zarządzenie Nr 202/2011 Wójta Gminy podegrodzie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012.   

 

 >>>pobierz wersję Word

  

Wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu dla podmiotów realizujących zadania publiczne w 2011 roku

wzór harmonogramu >>> pobierz

wzór kosztorysu >>> pobierz

 

  

Zarządzenie Wójta Gminy Podegrodzie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

>>>pobierz wersję Word

 

 

Protokół z prac Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

>>>pobierz wersję Word

>>>pobierz załącznik nr 1

>>>pobierz załacznik nr 2

 

 

  

Zarządzenie Wójta Gminy Podegrodzie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

>>>pobierz wersję Word


 
Ogłoszenie o naborze kandydata pełniącego funkcję przedstawiciela organizacji pozarządowych w pracach Komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

>>>pobierz wersję Word

>>>pobierz wersję PDF

 

 Informacje uzupełniające:
 

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

2. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie. 

3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że:
- nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się o  przyznanie dotacji,
- od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostaje w stosunku  pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie był członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej,
- nie pozostaje z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

 

 

   

Zarządzenie Wójta Gminy Podegrodzie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
>>>pobierz wersję Word
>>>pobierz wersję PDF


 

Ogłoszenie
>>>pobierz wersję Word
>>>pobierz wersję PDF

 

Regulamin otwartego konkursu ofert
>>>pobierz wersję Word
>>>pobierz wersję PDF


„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania”
>>>zobacz

 

 


Wzór oferty
 >>> pobierz

 

  

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych >>> pobierz

  

Ogłoszenie z dnia 20.10.2010 r.>>> pobierz

 

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 >>> pobierz

 

Formularz opinii i uwag >>> pobierz

   

Ogłoszenie z dnia 04.01.2010 r. >>> pobierz

  

 Informacja dla organizacji i podmiotów prowadzących działalnośc pozytku publicznego na terenie Gminy Podegrodzie >>> pobierz

 

Załącznik nr 1 >>> pobierz

Załacznik nr 2 >>> pobierz

Załącznik nr 3 >>> pobierz

 

 

 

 

1764548