Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekt "Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy"

Treść

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu:  "Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy"

 

 

Realizator: Fundacja Europa

Partner: Gmina Podegrodzie

  

Priorytet:  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

    

Działanie:  9.5. oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

 

Czas trwania projektu od 01.09.2010 do 30.04.2011

   

 

GRUPY DOCELOWE

 

  Grupę docelową stanowi 75 dzieci (37 dziewczynek i 38 chłopców) w wieku 3-6 lat uczęszczających do Gminnego Przedszkola  w Podegrodziu.

 

 

  FORMA WSPARCIA

 

 W ramach projektu odbywać się będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, a także warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne oraz taneczne.

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

 

Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie, SZD Instytutu Sadownictwa I Kwiaciarstwa, I piętro

 

 KONTAKT: Tel/fax 18 445 81 95, e-mail: biuro@europaplus.pl

, www.europaplus.pl

 

 

1790064