Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekt "Możemy więcej"

Treść

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Tytuł projektu:  „Możemy więcej” – dodatkowe zajęcia edukacyjne w przedszkolach w Gminie Podegrodzie

 

 

 

 

Realizator: Fundacja Europa

Partner: Gmina Podegrodzie

 

Priorytet:  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

 

Działanie:  9.5. oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

 

 

 

Czas trwania projektu od 01.12.2009 do 30.06.2010

 

 

 

 

CEL PROJEKTU

 

 

 

 - wsparcie dwóch przedszkoli działających na terenie miejscowości Brzezna i Podegrodzie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej  i objęcie   wsparciem 100 dzieci (w tym 46% dziewczynek), 

- rozszerzenie zajęć dydaktycznych w przedszkolach o zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, angielskiego 

- wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej 

 

- wyrównanie szans edukacyjnych 100 dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć

 

 

 

 

GRUPY DOCELOWE

 

 

Uczestnikiem projektu może zostac dziecko, które jest zameldowane na terenie gminy Podegrodzie, ma od 3 do 6 lat, oraz uczęszcza na zajecia do przedszkola w Brzeznej bądź Podegrodziu.
  
 

 

Dodatkowo będzie stosowany system preferencji: 

- kobiety bezrobotne (1 pkt.), 

 - kobiety pozostające na urlopie wychowawczym (1 pkt.)

 

  - rodziny posyłające do przedszkola więcej niż jedno dziecko (1 pkt.)

  

 

  FORMA WSPARCIA

 

 

 - zajęcia z języka angielskiego – 12 godzin z grupą, zajęcia będą prowadzone w formie zabawy

- gimnastyka korekcyjna – 12 godzin z grupą

- zajęcia z logopedyczne – 12 godzin z grupą

- zajęcia z rytmiki – 12 godzin z grupą

 
 BIURO PROJEKTU: Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie, SZD Instytutu Sadownictwa I Kwiaciarstwa, I piętro

  

KONTAKT: Tel/fax 18 445 81 95, e-mail: biuro@europaplus.pl, www.europaplus.pl

 

 

1764581