Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Adaptacja pomieszczeń budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP w Naszacowicach oraz utwardzenie placu wokół remizy

Treść

Adaptacja pomieszczeń budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP w Naszacowicach
oraz utwardzenie placu wokół remizy

Projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP w Naszacowicach oraz utwardzenie placu wokół remizy”

W ramach projektu wykonano prace budowlano-remontowe obejmujące w szczególności: ocieplenie budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej, zamontowanie gramy garażowej, utwardzenie placu wokół remizy kostką brukową.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” w kwocie 47 997 zł.

 

 

1790024