Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Mokra Wieś

Treść

 

SOŁECTWO MOKRA WIEŚ

 


Ta niewielka położona wśród lasów wieś występuje w dokumentach pisanych na początku XIV wieku pod nazwą Mokra Dąbrowa. Przebiega przez nią droga prowadząca z Podegrodzia w kierunku wsi Stronie. Jedna z legend mówiących o jej powstaniu brzmi następująco. "Dawno temu była sobie wieś o nazwie Dąbrówka. Mieszkańcy żyli zgodnie, lecz pewnego roku były strasznie duże opady deszczu, więc wieś położona na wyżynie zaczęła się zapadać. Ludzie bojąc się o swoje życie, znaleźli nowe miejsce pod budowę domów. A, że był to bardzo mokry teren nazwano nowo powstałą wieś "Mokrą Wsią".


Jednostka OSP Mokra Wieś została założona w 1955 r. i liczyła początkowo 15 członków. Pierwszym prezesem był Kostrzewa Wojciech, a naczelnikiem Olszak Stanisław. W roku 1957 rozpoczęto budowę remizy, zakończono w 1962 r. W 1985 r. decyzją Walnego Zebrania budynek remizy został sprzedany. Nową siedzibę jednostki oddano do użytku w 1999 r. Druhowie w czynie społecznym przepracowali przy budowie remizy ponad 12 000 roboczogodzin. Środki finansowe pochodziły głównie z dotacji i Urzędu Gminy w Podegrodziu. W budynku remizy oprócz siedziby OSP mieści się świetlica wiejska, w okresie zimowym są tam odprawiane Msze św. Z pomieszczeń remizy korzysta również szkoła.

1. Powierzchnia: 4,29 km(3,7% ) powierzchni Gminy Podegrodzie.

Części wsi: Bania, Czarne Niwy, Krzyże, Lipne Niwy, Osowie, Pod Sośliną, Polszczodrów, Sokowina, Soślina, Zapospólne, Zapotoczne

2. Liczba mieszkańców: 608 os. (stan na 15.03.2022 r.)

3. Sołtys: Krystyna Gomółka tel 516 895 885

4. Radny: Piotr Dyrek, tel. 507 185 204

5. Oświata:

6. Ochotnicza Straż Pożarna:

  • OSP Mokra Wieś - prezes Mariusz Gomółka

7. Kościoły i zabytki:

  • Kaplica św. Jana Nepomucena
  • Kaplica Matki Boskiej Anielskiej 
1764528