Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Szkoły Podstawowe w Gminie Podegrodzie bez barier dla osób niepełnosprawnych

AKTUALNOŚCI

Treść

Pod koniec roku 2020 w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie przeprowadzone zostały prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie budynków szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycje prowadzone były w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 Prace adaptacyjne obejmowały:
1. Zakup schodołazów Liftkar PTR 130 wraz z wózkiem do 8 Szkół objętych Projektem: SP Brzezna-LItacz, SP Brzezna, SP Rogi, SP Olszana, SP Gostwica, SP Olszanka, SP Podegrodzie oraz SP Długołęka-Świerkla. Łączna wartość zakupionych urządzeń: 79 401,60 zł.

 

 

2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w 2 Szkołach objętych Projektem:

- SP Mokra Wieś - koszt wykonania podjazdu wraz dostosowaniem toalety dla ON - 21 462,64 zł,

- SP Stadła - koszt wykonania podjazdu: 13 490,00 zł.

 

 

3. Dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w 8 Szkołach (poszerzenie otworu drzwiowego, montaż drzwi, montaż uchwytów dla ON, montaż baterii i umywalki, WC).

 

1851690