Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zdalna Szkoła

Treść

Gmina Podegrodzie pozyskała 25 laptopów z programu "Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Na ten cel Gmina Podegrodzie otrzymała 70.000 zł . 
      Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej nauki dla uczniów, który trafi do wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Oczywiście w zależności od zapotrzebowania, jakie szkoły zgłaszały. Chcieliśmy, aby sprzęt był wysokiej jakości po to, aby  służył  przez kilka lat  uczniom i nauczycielom, a nie tylko teraz w czasach epidemii.

Sprzęt od teraz jest w dyspozycji dyrektorów szkół, którzy przekażą go najbardziej potrzebującym uczniom.

 

1811797