Przejdź do treści
Przejdź do stopki

BIBLIOTEKA GMINNA W PODEGRODZIU

Treść

                                    

     Biblioteka Gminna w Podegrodziu

 

Na podstawie dekretu z dnia 17.IV 1946 roku „O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” został utworzony w 1946 r. pierwszy na terenie powiatu nowosądeckiego punkt biblioteczny w Stadłach. Prowadzony był przez kierownika Szkoły Podstawowej Kazimierza Pisarskiego. Od tego czasu datuje się systematyczny rozwój sieci bibliotek w powiecie nowosądeckim.

W Podegrodziu punkt biblioteczny założono 1 marca 1948 r. przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu. Księgozbiór punktu liczył 50 książek i wymieniany był co kwartał w Powiatowej Bibliotece w Nowym Sączu. Zarejestrowanych było 40 czytelników.

Punkt biblioteczny w 1949 r. został przekształcony w Gminną Bibliotekę w Podegrodziu.

Pierwszym kierownikiem punktu, a później Gminnej Biblioteki była Zofia Majewska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Podegrodziu.

Ważnym dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu był rok 1974. Oddano wówczas do użytku nowo wybudowany Dom Kultury. Dla biblioteki przeznaczono w nim trzy sale na pierwszym piętrze. Do nowego lokalu biblioteka przeniesiona została z domu Kazimierza Łatki, w którym funkcjonowała od 1968 w dwóch wynajmowanych pomieszczeniach. W tym samym roku bibliotece nadano także statut samodzielnej jednostki. Bezpośredni nadzór nad biblioteką przekazany został władzom gminnym, nadzór merytoryczny powierzony został Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

 

Obecnie biblioteka nosi nazwę Biblioteka Gminna w Podegrodziu.

Księgozbiór biblioteki liczy 16 923 woluminy i obejmuje literaturę piękną (polską i obcą), literaturę dla dzieci i młodzieży, popularno –naukową i regionalną.

W efekcie prowadzonej z czytelnikami pracy w dziedzinie czytelnictwa zachodzą pozytywne zmiany. Potwierdzają je dane statystyczne , mówiące o systematycznym wzroście liczby czytelników korzystających z różnych form działalności biblioteki. Czytelnicy mają w niej możliwość łatwego dostępu do informacji, biblioteka zaopatrzona jest w wiele nowości wydawniczych, każdy może w niej znaleźć dobrą książkę dla siebie, dla swoich dzieci i niepełnosprawnej sąsiadki. W Bibliotece Gminnej w Podegrodziu można się zakupić bieżącą prasę i czasopisma.

Biblioteka Gminna w Podegrodziu posiada czytelnię a filie biblioteczne kąciki czytelnicze, gdzie czytelnicy i osoby odwiedzające bibliotekę mogą korzystać z czasopism i  zbiorów udostępnianych na miejscu.

Od roku 2004 Biblioteka w Podegrodziu posiada kącik internetowy złożony z trzech stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Baza Biblioteki Gminnej jest dostępna w Internecie w katalogu elektronicznym FITKAR.

W 2006 roku Biblioteka Gminna w Podegrodziu przystąpiła do utworzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną sieci punktów informacyjnych tworzonych w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego pod nazwą  Małopolskie Euro Info.

Sieć ma na celu udostępnienie mieszkańcom aktualnej i obiektywnej informacji na temat Unii Europejskiej. Biblioteka w Podegrodziu jest miejscem, gdzie każdy może uzyskać szybką informację poprzez źródła dostępne w Internecie oraz przez fachowe publikacje i broszury informacyjne udostępniane w czytelni biblioteki.

 

Filie biblioteczne:

Filia Biblioteki Gminnej w Gostwicy powstała 2 stycznia 1956 roku i nosiła nazwę Gromadzka Biblioteka publiczna w Gostwicy. Bibliotekę prowadziła Rozalia Krzakówka. Księgozbiór liczył 500 woluminów. Obecnie filia zajmuje jedno pomieszczenie przy Szkole Podstawowej w Gostwicy, posiada 6364 książki z których korzysta 160 czytelników w tym dzieci i młodzieży 104. W ciągu roku liczba odwiedzin 2738 a wypożyczeń 7385.

Biblioteka otwarta dla czytelników dwa razy w tygodniu.

Filia Biblioteki Gminnej w Olszanie powstała 7 stycznia 1957 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Kierowniczką została Stanisława Górska. księgozbiór liczył 347woluminów obecnie liczy 8583. Filia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej . Ze zbiorów biblioteki korzysta 390 czytelników w tym dzieci i młodzieży 126. Rocznie filia odwiedzana jest 4489 razy liczba wypożyczeń to 9851.

Od 1 października 2007 w Bibliotece Gminnej Filia Olszana uruchomiono kącik internetowy z jednym stanowiskiem komputerowym .Czytelnicy i mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Biblioteka czynna cztery razy w tygodniu.

Filia Biblioteki Gminnej w Brzeznej powstała  21 maja 1987 roku mieści się w budynku prywatnym posiada 5102 książki. Ze zbiorów korzysta 186 czytelników w tym dzieci i młodzieży 109. Roczna liczba odwiedzin  2363 a wypożyczeń 8183.

 
Biblioteka czynna jest w następujących godzinach:

Poniedziałek   7:30 – 18:00 
Wtorek   7:30 – 18:00
Środa   7:30 – 18:00
Czwartek   7:30 – 18:00
Piątek   7:30 – 18:00
każda  trzecia sobota miesiąca   8:00 - 13:00

Kontakt:

Dyrektor: Alicja Grzesik

Gminna Biblioteka w Podegrodziu
33-386 Podegrodzie 525
tel. (018) 444-13-47 kom. 798-864-762

kontakt z Filiami (BRZEZNA OLSZANA GOSTWICA)  kom. 517-083-164


biblioteka@podegrodzie.pl

 www

 

1811760