Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku

Treść

Opis zrealizowanych Inwestycji w Gminie Podegrodzie w roku 2019

1. Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie.

Inwestycja mająca na celu poprawę i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Podegrodzie poprzez utwardzenie istniejącego placu kostką brukową oraz zwiększenie integracji społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Wartość całkowita zadania: 239.824,82 zł.

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW: 182.085,00 zł.

2. Wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich przy Kapliczce w miejscowości Gostwica i Chochorowice.

Zakres prac obejmował konserwację ścian kapliczek, konserwacja rzeźby Św. Józefa
z Dzieciątkiem, i pełną renowację płaskorzeźby Matko Boskiej.

Wartość całkowita zadania: 20.000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków województwa małopolskiego : 10.000,00 zł (4.960,00 zł Chochorowice, 4.969,22 zł -Gostwica)

3. Modernizacja kotłownia w Szkole Podstawowej w Rogach

W Szkole Podstawowej w Rogach zostało zmodernizowane pomieszczenie kotłowni wraz z wymianą starego pieca węglowego na nowoczesny piec na olej opałowy dostosowany w przyszłości do wymiany palnika na gazowy

Wartość zadania: 157.756,31 zł brutto

4. Remont pomieszczeń przeznaczony pod oddział przedszkolny w budynku Szkoły podstawowej w Podegrodziu,

W Szkoły Podstawowej w Podegrodziu wykonano kapitalny remont sal lekcyjnych przystosowanych pod oddział przedszkolny wraz z łazienką oraz wyremontowano salę świetlicy.

Wartość zadania: 99.955,94 zł

5. Adaptacja pomieszczeń budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP w Naszacowicach oraz utwardzenie placu wokół remizy”

W ramach projektu wykonano prace budowlano-remontowe obejmujące w szczególności: ocieplenie budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej, zamontowanie gramy garażowej, utwardzenie placu wokół remizy kostką brukową.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” w kwocie 47.997,00 zł.

6. Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej.

Zmiana przeznaczenia budynku szkoły podstawowej w Brzeznej na Gminny żłobek i Gminne przedszkole w Brzeznej. w Budynku znajdują się trzy odziały przedszkolne z którego mogą uczęszczać 75 dzieci, jeden oddział żłobka do którego przyjęto 25 dzieci oraz nowoczesną kuchnię z jadalnią, w której będą przygotowywane posiłki dla dzieci.

Gmina Podegrodzie dostała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 550 tyś. zł. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" Edycja 2019 oraz z PFRON w ramach programu " Program Wyrównywania różnic między regionami III", projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy w budynku gminnego przedszkola i żłobka w Brzeznej" w kwocie 150 tyś. zł.

1764603