Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekt "Praktyczny angielski"

Treść

  

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  


Tytuł projektu: „Praktyczny angielski”

 

   

Priorytet:  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

 

  

Działanie:  9.5. oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

  

Realizator: „Gmina Podegrodzie”

 

  

Czas realizacji: 01.01.2010 – 31.07.2010 rok

 

 

Cel projektu: poprawa osiągnięć edukacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz   podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania tego języka przez 183 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Podegrodzie

  

 Grupa docelowa:

- uczniowie klas III uczęszczający do szkół gimnazjalnych z terenu gminy Podegrodzie,     zamieszkali na terenach wiejskich,
- wsparciem zostało objętych 183 uczniów
- uczniowie podzieleni są na 12 grup średnio po 15-16 osób
- każda grupa realizuje program w trybie 1,5 godz. lekcyjnej/tydzień, przez 20 tygodni

 

Działania: Realizacja projektu obejmuje:  

 - 360 godzin pozalekcyjnych zajęć z j. angielskiego
 - 1 wyjazd na zajęcia warsztatowe 
- 2 spotkania z rodzicami

 

Rekrutacja trwa: od 01.01.2010 do 29.01.2010

 

 

Kontakt: Biuro projektu „Praktyczny angielski” :
                Urząd Gminy Podegrodzie
                33-386 Podegrodzie 248
                Pok. Nr 5
                Kontakt: 018-448-49-59
                Osoba odpowiedzialna za realizację projektu - Monika Zielińska              
                E-mail: 
m.zielinska@podegrodzie.pl

 

 

 

1811661