Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

Zarządzenie Nr 1173/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

Zarządzenie Nr 1173/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku

Zarządzenie Nr 1168/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 kwietnia 2023 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania i pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie

1. Załącznik nr 1 - REGULAMIN POWOLYWANIA I PRACY KOMISJI  2. Załącznik nr 2  - Formularz zgłoszeniowy do komisji 3. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE  4. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOSCI 5. Załącznik nr 5 - KARTA OCENY FORMALNEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach projektu „Utworzenie placówki dziennej o

Zarządzenie Nr 1160/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

Zarządzenie Nr 1160/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku dla organizacji pozarządowych i podmio

Zarządzenie Nr 1159/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

Zarządzenie Nr 1159/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 us

Protokół z prac komisji konkursowej

  Protokół z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Protokół z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zad

Zarządzenie Nr 1127/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 1126/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji   z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty

Zarządzenie Wójta Gminy Podegrodzie

  Zarządzenie Nr 919/2022 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2022 roku   w sprawie unieważnienia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wyc

1541134