Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

Zarządzenie 1431/2024 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Protokół

spisany w dniu 30 listopada 2023 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.

Protokół z konsultacji na rok 2024

                          Protokół        spisany w dniu 09 listopada 2023 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie 

Zarządzenie Nr 1341/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zarządzenie Nr 1173/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

Zarządzenie Nr 1173/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku

1764581