Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

Protokół

spisany w dniu 30 listopada 2023 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.

Protokół z konsultacji na rok 2024

                          Protokół        spisany w dniu 09 listopada 2023 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie 

Zarządzenie Nr 1341/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zarządzenie Nr 1173/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

Zarządzenie Nr 1173/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku

Zarządzenie Nr 1168/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 kwietnia 2023 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania i pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie

1. Załącznik nr 1 - REGULAMIN POWOLYWANIA I PRACY KOMISJI  2. Załącznik nr 2  - Formularz zgłoszeniowy do komisji 3. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE  4. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOSCI 5. Załącznik nr 5 - KARTA OCENY FORMALNEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach projektu „Utworzenie placówki dziennej o

Zarządzenie Nr 1160/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

Zarządzenie Nr 1160/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku dla organizacji pozarządowych i podmio

Zarządzenie Nr 1159/2023 Wójta Gminy Podegrodzie

Zarządzenie Nr 1159/2023 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 us

Protokół z prac komisji konkursowej

  Protokół z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Protokół z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zad

1657773