Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

Zarządzenie Wójta Gminy Podegrodzie

  Zarządzenie Nr 919/2022 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2022 roku   w sprawie unieważnienia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wyc

Ogłoszenie

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Olszana złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego z zakresu działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Piknik integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych”.

Zarządzenie Wójta GminyPodegrodzie

Zarządzenie Nr 907/2022 Wójta Gminy Podegrodzie  z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez org

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Naszacowice złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. &b

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Naszacowice złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dó

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Naszacowice złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osó

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

OGŁOSZENIE   Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach projektu „Utworze

Zarządzenie Nr 864/2022 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania i pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach projektu „Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Podegrodzie”.

Zarządzenie Nr 863/2022 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 kwietnia 2022 r

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach projektu „Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Podegrodzie”

Zarządzenie Nr 862/2022 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 kwietnia 2022 roku

 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach projektu „Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Podegrodzie” wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

1473389