Przejdź do treści
Przejdź do stopki

EPUAP

Treść

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Podegrodzie (ePUAP):

/9444osaxjd/skrytka

Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żadania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Formularz "Wniosku ogólnego" Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Podegrodzie na platformie ePUAP:

 

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków zgodnie z art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 luty 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne :

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP (film instruktażowy)
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

 

1764584