Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Grupa wokalna Podegrodzcy Chłopcy

Treść

 

Grupa  wokalna "PODEGRODZCY CHŁOPCY"

 

 

 

"Jak jo se zaśpiwom w sondecki dolinie, to się na Osowiu fijolek rozwinie..."  śpiewają członkowie męskiej grupy śpiewaczej "Podegrodzcy chłopcy z Podegrodzia. Tu do dziś folklor lachowski jest wciąż żywy i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jak sami wspominają, od najmłodszych lat lubili przysłuchiwać się śpiewom starszych i sami śpiewać. Miłość do folkloru i śpiewu przywiodła ich do zespołu "Małe Podegrodzie", a potem do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Podegrodzie". Tu poznawali stare, tradycyjne pieśni i przyśpiewki lachowskie.

W 1995 roku powstał pomysł utworzenia męskiej grupy śpiewaczej złożonej z czterech młodych chłopców. Z entuzjazmem właściwym młodym pomysł ten zrealizowano i tak powstała grupa "Podegrodzcy chłopcy". Zakres tematyczny repertuaru grupy jest bardzo szeroki, od starych ludowych piosenek i przyśpiewek, przez wiązanki krakowiaków podegrodziach, do pieśni związanych z ludowymi obrzędami i życiem wsi. Od samego powstania grupa dużo koncertowała. Największym osiągnięciem grupy było zdobycie w 2000 roku 1 miejsca na Konkursie Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów weselnych "Druzbacka" i prawo występu w Kazimierzu n/ Wisłą. Ich repertuar i piękny śpiew został zauważony i doceniony zarówno przez publiczność jak i jury festiwalowe. Wyśpiewali tam pierwszą nagrodę.

W lipcu 2000 roku do grupy dołączył akompaniator Stefan Wójcik. Starym ludowym pieśniom, piosenkom, przyśpiewkom i balladom zmieniono aranżację i opracowano od nowa, bardziej je uwspółcześniając. Powstał niejako nowy repertuar łatwo wpadający w ucho, lekki i taneczny. Repertuar grupy wydano na kasetach i płytach CD pod tytułem "Podegrodzcy chłopcy”. Mimo znacznego nakładu płyty rozeszły się bardzo szybko. Kolejna płyta ukazała się w 2005 roku ponownie odnosząc sukces.

Występują na różnego rodzaju imprezach gminnych i regionalnych, uświetniają festyny, ogniska, dożynki itp. Jak sami mówią, śpiewają, żeby okrasić trud codziennego życia, ocalić od zapomnienia najstarsze pieśni i melodie lachowskie.

Wśród licznych osiągnięć grupy wokalnej "Podegrodzcy Chłopcy" wymienić należy te najcenniejsze, a więc:

* w 2004 roku I miejsce na "Sabałowych Bajaniach",
* w 2005 roku "Złoty Słowik" na Druzbacce,
* w 2005 roku II miejsce na Festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą,
* w 2008 roku I miejsce na "Druzbacce" w Podegrodziu,
* 5 sierpnia 2008 roku na 39 Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu grupa wokalna "Podegrodzcy Chłopcy" prezentując piękne przyśpiewki lachowskie wyśpiewała główną nagrodę "Złote Żywieckie Serce". Zdobycie tego jakże cennego trofeum dało im prawo występu na jubileuszowym 40 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Na tej prestiżowej imprezie "Podegrodzcy Chłopcy" wyśpiewali 26 sierpnia 2008 roku "Srebrne zbyrkadełko czyli II miejsce.

 

Więcej informacji o grupie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury    Podegrodzkie dziopy

 Facebook

 

 

1851667