Przejdź do treści
Przejdź do stopki

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Treść

 
 

 


UCHWAŁA NR XXXVI/374/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 <<Pobierz>>

Uchwała w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013” <<<pobierz>>>

 
Uchwała w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012” <<<pobierz>>>


Zatwierdzony przez Radę Gminy Podegrodzie PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 >>>pobierz

 
Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA  2011 ROK >>> pobierz


Zatwierdzony przez Radę Gminy Podegrodzie Program Współpracy Gminy Podegrodzie z Organizacjami Pożytku Publicznego Oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pozytku Publicznego na rok 2010 >>>pobierz

 
UCHWAŁA NR XLV/481/2022 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 31 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” >>>pobierz

 
 
 
1811652