Przejdź do treści
Przejdź do stopki

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Treść

 

UCHWAŁA NR XIII/158/2019 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2020 ”.

 

UCHWAŁA NR XXXII/352/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2018 ”.


UCHWAŁA NR XXI/225/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

 


Uchwała Nr XLVI/544/2014 z 28.10.2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


UCHWAŁA NR XXXVI/374/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 5 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

<<Pobierz>>


Uchwała w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013”
 

 
Uchwała w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012”
 

 Zatwierdzony przez Radę Gminy Podegrodzie PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 >>>pobierz

 


 

 

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA  2011 ROK >>> pobierz

  Zatwierdzony przez Radę Gminy Podegrodzie Program Współpracy Gminy Podegrodzie z Organizacjami Pożytku Publicznego Oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pozytku Publicznego na rok 2010 >>>pobierz

 


 

1377305