Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Remonty zrealizowane w 2019 roku

Treść

1) Remont drogi gminnej „Do Golonki” w miejscowości Brzezna – realizacja zadania w kwocie: 83 036,27 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 10 000,00 zł.

 

2) Remont drogi gminnej „Do Olszaka” w miejscowości Stadła - realizacja zadania w kwocie:

53 796,68 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 16 000,00 zł.

 

3) Remont drogi gminnej „Polna” w miejscowości Stadła - realizacja zadania w kwocie:

76 976,60 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 20 000,00 zł.

 

4) Remont drogi gminnej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica - realizacja zadania w kwocie: 212 441,00 zł w tym środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: 103 829,00 zł.

 

5) Remont drogi gminnej „Rębacz” (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla - realizacja zadania w kwocie: 201 066,94 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 34 718, 50 zł.

 

6) Remont drogi gminnej (odwodnienie) na „Sokowinę” w miejscowości Mokra Wieś - realizacja zadania w kwocie: 34 858,20 zł – realizacja w całości ze środków sołeckich.

 

7) Remont drogi gminnej „Koło Kroczka” w miejscowości Podegrodzie - realizacja zadania w kwocie: 102 180,69 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 27 718,50 zł.

 

8) Remont drogi gminnej „na Łyskowicę” w miejscowości Gostwica - realizacja zadania w kwocie: 35 591,90 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 5 000,00 zł.

 

9) Remont drogi gminnej „Krawcówka” w miejscowości Juraszowa - realizacja zadania w kwocie: 127 789,92 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 21 017,70 zł.

 

10) Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi - realizacja zadania w kwocie:

197 084,25 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 25 221,23 zł.

 

11) Remont drogi gminnej „Osiedleniowa” w miejscowości Olszanka - realizacja zadania w kwocie: 66 099,73 zł.

 

12) Remont drogi gminnej „Równia” w miejscowości Olszanka - realizacja zadania w kwocie: 73 421,46 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 40 470,24 zł.

 

13) Wykonanie chodnika w głównej alejce na starej części cmentarza w Brzeznej - realizacja zadania w kwocie: 51 283,15 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 30 000,00 zł.

 

14) Remont drogi gminnej „Wąwóz” w miejscowości Gostwica - realizacja zadania w kwocie: 16 591,16 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 10 000,00 zł.

 

15) Remont odwodnienia drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice - realizacja zadania w kwocie: 26 309,70 zł w tym środki sołeckie w wysokości: 20 000,00 zł.

 

16) Remont drogi gminnej „Za Rzeką” w miejscowości Długołęka Świerkla - realizacja zadania w kwocie: 52 644,00 zł.

1790069