Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Chochorowice

Treść

 

SOŁECTWO CHOCHOROWICE

 
 

Chochorowice położone są na granicy Beskidu Wyspowego z Kotliną Sądecką. Badania archeologiczne potwierdzają, że w IX i X wieku istniała tu osada obronna. Jej nazwa występuje w 1280 roku w dokumencie nadania tych ziem klasztorowi Klarysek przez Kingę. Obowiązywał tu również podobny system własności. Pierwsza wzmianka o sołtysie pochodzi z XVI wieku, kiedy to wymienia się Macieja Chodorowskiego. W 1579 roku wieś została wydzierżawiona przez klasztor Spytkowi Jordanowi z Zakliczyna. Istniała tu w owym czasie karczma z wyszynkiem i popasem, z której korzystali podróżni wędrujący z Polski na Węgry, traktem handlowym wzdłuż Dunajca i Popradu.

Obecnie ta pięknie położona wieś znacznie zmieniła swój wygląd. Wybudowano wiele nowych domów i wodociąg, poprawiono infrastrukturę drogową. Zadbano o czystość w miejscach publicznych ustawiając kosze na śmieci. Zbudowano nową pętlę autobusową w centrum wsi oraz zadaszenie na przystanku. Oświetlono większą część wsi lampami ulicznym, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańcowi.W Chochorowicach mieszka około 400 osób, zajmujących się głównie rolnictwem, sadownictwem oraz uprawą warzyw i kwiatów w szklarniach.

Wielką chlubą wsi jest wybudowany dużym wysiłkiem społeczności kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Strzygańcu. Jest to najwyżej położona świątynia na terenie gminy Podegrodzie, sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego. W 2007 roku kościół został całkowicie odnowiony za sprawą głównych fundatorów i ofiarodawców, panów Pasiutów z Brzeznej, oraz mieszkańców Strzygańca i  Chochorowic. Przy kościele działa schola i zespół pod kierownictwem miejscowego organisty. W 2008 roku powstał zespół teatralny przygotowujący przedstawienia jasełkowe.

W 2008 roku mieszkańcy z Chochorowic, przy udziale parafii, sponsorów miejscowych i niemal z całej Sądecczyzny, ofiarodawców, przedsiębiorców i druhów z OSP Chochorowice oraz pomocy Urzędu Gminy Podegrodzie na czele z panem wójtem Stanisławem Łatką przeprowadzili kapitalny remont kaplicy zabytkowej zlokalizowanej w centrum wsi przy drodze powiatowej Podrzecze – Trzetrzewina. Remont trwał pół roku, w którym oprócz  kaplicy zagospodarowano terenu wokół oraz wykonano doświetlenie ze słupa trakcji energetycznej. Na wyróżnienie zasługuje wiele osób, w szczególności senior, który mimo swojego sędziwego wieku gorliwie pracował, nawet na wysokich rusztowaniach. Pan Roman Kubacki, który swoim zaangażowaniem i przykładem zaskoczył niejednego pracującego przy remoncie. Wygląd kaplicy po remoncie, przyciąga gości i mieszkańców do zwiedzania, są zaskoczeni i zachwyceni wyglądem i architekturą.

 

   

 

1. Powierzchnia:  2,40 km(3,7% ) powierzchni Gminy Podegrodzie.

    Części wsi: Łącki, Na Smugach, Słonka, Strzyganiec.

2. Liczba mieszkańców: 466 os. (stan na 15.03.2022 r.)

3. Sołtys: Bronisław Ciurka tel. 500 332 602

4. Radny: Michał Łojek tel. 536 354 067

5. Ochotnicza Straż Pożarna:

  • OSP Chochorowice - prezes Bronisław Ciurka

6. Kultura:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Chochorowicach - założone 6 marca 2024 roku

7. Kościoły i zabytki:

  • Kaplica Świętej Trójcy.

1764572