Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Aktualności z gminnych placówek oświatowych

Treść

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2023/2024

Wójt Gminy Podegrodzie podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2023/2024.

Piłka siatkowa - Igrzyska Młodzieży

Piłka siatkowa - Igrzyska Młodzieży

Podczas zakończenia drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami  i  dyplomami, które zakupiono ze środków finansowych Urzędu Gminy Podegrodzie. Uroczystego rozpoczęcia turnieju dokonał pan Stanisław Mazur zastępca wójta Gminy Podegrodzie.

Lekcja WOS-u w Urzędzie Gminy Podegrodzie

Lekcja WOS-u w Urzędzie Gminy Podegrodzie

Lekcje WOS-u bywają ciekawe i odbywają się również w terenie. We wrześniu praktyczną lekcję w urzędzie odbyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej wraz z nauczycielkami  tego przedmiotu: p. Barbarą Kula i p. Martą Zaweracz. 

1473395