Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Aktualności z gminnych placówek oświatowych

Treść

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej w Stadłach

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej w Stadłach

4 września br. w Szkole Podstawowej w Stadłach miała miejsce Gminna Inauguracja nowego Roku Szkolnego. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Podegrodzie Pan Stanisław Banach i jego Zastępca Pan Stanisław Mazur, Sołtys miejscowości Stadła Pan Wiesław Tokarczyk oraz przedstawiciele Rady Rodziców przy SP w Stadłach, z przewodniczącą Panią Małgorzatą Biel.

Pożegnanie klas ósmych w SP Brzeznej

Pożegnanie klas ósmych w SP Brzeznej

22 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania klas ósmych. Przygotowania do tego wydarzenia odbywały się pod kierunkiem p. E. Klimek, p.A. Leśniak-Bołoz i p. M. Wastaga. Zaangażowanie w próby dało wspaniały efekt.

Piłka ręczna - Igrzyska Młodzieży

Piłka ręczna - Igrzyska Młodzieży

  GMINNY KOORDYNATOR SPORTU GMINY PODEGRODZIE   KOMUNIKAT nr 11/2022/2023 Sprawozdanie z Mistrzostw Gminy Podegrodzie w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców   - Igrzyska Młodzieży   Organizator – Gminny Koordynator Sportu. Termin

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2023/2024

Wójt Gminy Podegrodzie podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2023/2024.

Piłka siatkowa - Igrzyska Młodzieży

Piłka siatkowa - Igrzyska Młodzieży

Podczas zakończenia drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami  i  dyplomami, które zakupiono ze środków finansowych Urzędu Gminy Podegrodzie. Uroczystego rozpoczęcia turnieju dokonał pan Stanisław Mazur zastępca wójta Gminy Podegrodzie.

1606906