Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Środa, 17 maja 2017 Podegrodzie, dn. 17.05.2017 r. OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie   Zakres konsulta

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie

Wtorek, 9 maja 2017 Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pn.: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie. Jest on dokumentem strategicznym, programującym działania w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Pozwolił on określić priorytetowe dz

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia na terenie Gminy Podegrodzie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Czwartek, 20 kwietnia 2017 Gmina Podegrodzie jest obecnie w trakcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji. W miesiącu marcu prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszaru rewitalizacji, który powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji. Na podstawie zebranych danych dotyczących poszczegól

Ankieta dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

Środa, 22 marca 2017 Szanowni Państwo, W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie r

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie

Środa, 15 marca 2017 Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Interesariuszam

Dotyczy rozpoczęcia prac na opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023

Wtorek, 15 listopada 2016 Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż Gmina Podegrodzie przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, p

Karty zadaniowe

Wtorek, 15 listopada 2016 KARTA_zadania_inwestycyjnego.docx KARTA_zadania_spolecznego.docx