Dotyczy rozpoczęcia prac na opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023

Wtorek, 15 listopada 2016 Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż Gmina Podegrodzie przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, p

Karty zadaniowe

Wtorek, 15 listopada 2016 KARTA_zadania_inwestycyjnego.docx KARTA_zadania_spolecznego.docx