Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Poniedziałek, 26 czerwca 2017 Gmina Podegrodzie zakończyła prace nad przygotowaniem Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie. Komitet Rewitalizacji Gminy Podegrodzie będzie wspierać działania Wójta Gminy Podegrodzie w obszarze rewitalizacji i stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesari

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia na terenie Gminy Podegrodzie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Czwartek, 20 kwietnia 2017 Gmina Podegrodzie jest obecnie w trakcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji. W miesiącu marcu prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszaru rewitalizacji, który powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji. Na podstawie zebranych danych dotyczących poszczegól

Wójt Gminy Podegrodzie zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie

Czwartek, 1 czerwca 2017 Przedmiotem konsultacji jest Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie. To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Środa, 17 maja 2017 Podegrodzie, dn. 17.05.2017 r. OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie   Zakres konsulta

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie

Wtorek, 9 maja 2017 Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pn.: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie. Jest on dokumentem strategicznym, programującym działania w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Pozwolił on określić priorytetowe dz

Ankieta dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

Środa, 22 marca 2017 Szanowni Państwo, W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie r

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Piątek, 9 czerwca 2017 Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji   Gmina Podegrodzie zakończyła prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. W miesiącu marcu prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszaru rewitaliza

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie

Środa, 15 marca 2017 Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Interesariuszam

Dotyczy rozpoczęcia prac na opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023

Wtorek, 15 listopada 2016 Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż Gmina Podegrodzie przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, p

Karty zadaniowe

Wtorek, 15 listopada 2016 KARTA_zadania_inwestycyjnego.docx KARTA_zadania_spolecznego.docx

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie

Piątek, 29 czerwca 2018 Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pn.: Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie. Jest on dokumentem strategicznym, programującym działania w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Pozwolił on określić