Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Mokra Wieś

Treść

Mokra Wieś
 


Ta niewielka położona wśród lasów wieś występuje w dokumentach pisanych na początku XIV wieku pod nazwą Mokra Dąbrowa. Przebiega przez nią droga prowadząca z Podegrodzia w kierunku wsi Stronie. Jedna z legend mówiących o jej powstaniu brzmi następująco. "Dawno temu była sobie wieś o nazwie Dąbrówka. Mieszkańcy żyli zgodnie, lecz pewnego roku były strasznie duże opady deszczu, więc wieś położona na wyżynie zaczęła się zapadać. Ludzie bojąc się o swoje życie, znaleźli nowe miejsce pod budowę domów. A, że był to bardzo mokry teren nazwano nowo powstałą wieś "Mokrą Wsią".

Jednostka OSP Mokra Wieś została założona w 1955 r. i liczyła początkowo 15 członków. Pierwszym prezesem był Kostrzewa Wojciech, a naczelnikiem Olszak Stanisław. W roku 1957 rozpoczęto budowę remizy, zakończono w 1962 r. W 1985 r. decyzją Walnego Zebrania budynek remizy został sprzedany. Nową siedzibę jednostki oddano do użytku w 1999 r. Druhowie w czynie społecznym przepracowali przy budowie remizy ponad 12 000 roboczogodzin. Środki finansowe pochodziły głównie z dotacji i Urzędu Gminy w Podegrodziu, dzięki przychylności wójta
Marcinka Ryszarda. W budynku remizy oprócz siedziby OSP mieści się świetlica wiejska, w okresie zimowym są tam odprawiane Msze św. Z pomieszczeń remizy korzysta również szkoła.
Obecnie jednostka liczy 49 członków, w tym 11 honorowych. Prezesem jest Tadeusz Gomółka, a naczelnikiem Henryk Bodziony.
Jednostka jest wyposażona w samochód marki "Zuk", motopompę M8/8, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, radiotelefon oraz inny sprzęt p.poż.
OSP Mokra Wieś uczestniczyła w gaszeniu pożaru w Podegrodziu-Osowiu oraz w usuwaniu skutków wichury w Mokrej Wsi, gdzie zostały uszkodzone trzy dachy. Brali udział w zawodach sportowo - pożarniczych. W ubiegłym roku został oddany do użytku zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 60 000 litrów. W 2003 roku zmarł jeden ze współzałożycieli jednostki druh Jan Bodziony.


1194972