Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Super Szkoły w Gminie Podegrodzie

Treść

 

 

 

 

18 lutego 2020 roku Wójt Gminy Podegrodzie, Stanisław Banach odebrał  podpisany przez Marszałka Województwa Małopolskiego, list intencyjny o dofinansowanie na  projekt "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie"

Wartość projektu: 4.655.613,17 zł 
Wartość dofinansowania: 4.422.733,17 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego u dzieci i młodzieży uczęszczających do dziesięciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych u 480 uczniów i uczennic z gminnych Szkół Podstawowych poprzez realizację zajęć dodatkowych. Co więcej, wsparciem zostaną objęci również uczniowie  ze specjalnymi potrzebami, którzy będą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, grupowych, bądź indywidualnych dopasowanych do ich potrzeb i możliwości.

Wsparciem zostanie objęta także kadra nauczycielska w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, jak również pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych.

Dodatkowo w ramach projektu dziesięć budynków szkolnych z terenu naszej Gminy dostosowanych będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażonych w nowoczesny sprzęt IT i nowe międzyszkolne pracownie przyrodnicze i matematyczne.

 

Zdjęcia

1195058