Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego

 

BRZEZNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEZNEJ Prezes Robert Małek Brzezna

FUNDACJA KARPACKA „ZIELONE TECHNOLOGIE” Brzezna 1

FUNDACJA „EUROPA+” Brzezna 1

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEN-HOC" PRZY GIMNAZJUM im. Św. Jadwigi-Królowej Polski w Brzeznej 447

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEZNEJ – LITACZU Prezes Stanisław Oleksy Brzezna

STOWARZYSZENIE KOLARSTWA GÓRSKIEGO MTB „FUN RIDE TEAM” Janusz Pałac Brzezna

STOWARZYSZENIE TERRA SANDECIENCIS- Witold Kozłowski Brzezna

STOWARZYSZENIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI OWOCÓW „PODKARPACIE” Brzezna 1

STOWARZYSZENIE ADSUM Urszula Potoniec-Mędoń Brzezna

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA ZIEMI SĄDECKIEJ” Stanisław Dyrek Brzezna

 

CHOCHOROWICE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Bolesław Ciurka Chochorowice

 

DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Tomasz Plata Długołęka-Świerkla

 

GOSTWICA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Jan Skrzymowski

STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ RODZICÓW DZIECI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK”  Gostwica 27

 

JURASZOWA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Mariusz Karpierz Juraszowa

 

MOKRA WIEŚ

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Józef Pasoń Mokra Wieś

 

NASZACOWICE

MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY „SŁOMKA” Marcin Opoka Naszacowice

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Adam Bienias Naszacowice

 

OLSZANA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Józef Malinowski Olszana

STOWARZYSZENIE ROZWOJU OŚWIATY ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH „SERCOM” – Olszana 9 –Marzena Pietruszka Podegrodzie

 

OLSZANKA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Bogdan Siwulski  Olszanka

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „EKSPERYMENT” Olga Poręba Olszanka 

 

PODEGRODZIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  Prezes  Sylwester Ciągło Podegrodzie

LUDOWY KLUB SPORTOWY „GRÓD”  Lesław Smaga Stadła

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI PODEGRODZKIEJ IM. OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO –Biblioteka Gminna w Podegrodziu

STOWARZYSZENIE LACHÓW PODEGRODZKICH Urszula Bodziony Podegrodzie

STOWARZYSZENIE INSTYTUT RATOWNICTWA NA WODACH GÓRSKICH I POWODZIOWYCH  Grzegorz Danek Podegrodzie

STOWARZYSZENIE LACHÓW SĄDECKICH  Podegrodzie GOK

TOWARZYSTWO ZAKŁAD BŁOGOSŁAWIONEJ KUNEGUNDY Edward Wójcik Podegrodzie

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA, MODERNIZACJI I POSTĘPU W HODOWLI I CHOWIE BYDŁA ”ZAGRODA” Maria Danek Podegrodzie 

REGIONALNE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Maria Rostocka Podegrodzie

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTU ŚWIĘTEGO OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO Podegrodzie 10 –Ireneusz Kapusta Podegrodzie

 

PODRZECZE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Kazimierz Klimczak  Podrzecze

 

STADŁA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Prezes Kazimierz Witkowski  Stadła

STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WSI STADŁA Zofia Maciuszek Stadła

STOWARZYSZENIE – KLUB SPORTOWY „GRÓD CZOP PODEGRODZIE” Łukasz Fraczek Stadła