Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Brzezna

Treść

Brzezna
 


Pierwszy dokument pisany, w którym wymieniona jest nazwa wsi po-chodzi z 6 lipca 1280 roku. Wtedy to, Kinga żona Bolesława Wstydliwego nadała klasztorowi ss. Klarysek w Starym Sączu posiadłości obejmujące 28 wsi, wśród których była Brzezna. Nadanie to potwierdzają dokumenty z 1283 i 1292 roku. Jednak cała wieś nie należała do klasztoru. Współwłaścicielem był rycerz Marcin syn Unisława. Na przełomie XIII i XIV wieku on został właścicielem całej Brzeznej. Następnymi właścicielami wsi byli: w l316 r. Marcin i jego synowie Mikołaj i Pełka, w 1357 r. Unisław z Brzeznej, a w XV wieku Gryfici, a później Mikołaj Gedko z Bobrowej. Po przekształceniach własnościowych na wsi polskiej w XVI wieku, kiedy to sołtysów zastąpiła szlachta i wprowadzono obowiązek pańszczyzny dla chłopów, zaczęły powstawać folwarki ziemskie. Wtedy to istniejący w Brzeznej folwark zakupił bogaty kupiec i rajca z Nowego Sącza Bartłomiej Rabrocki. W okresie reformacji w Brzeznej silne wpływy mieli arianie. W 1655 roku zabity został przez żołnierzy polskich, za rzekome sprzyjanie Szwedom, ówczesny jej właściciel, arianin - Samuel Sternacki. Na przełomie XIX i XX wieku Brzezna stanowiła własność Stadnickich z Nawojowej. W końcu XIX wieku hrabia Stadnicki wybudował tu browar, mieszczący się na terenie obecnego Instytutu Sadownictwa. Na jego potrzeby wybudowano specjalny wodociąg i staw, gdzie odpływała woda. Po wprowadzeniu przez Austriaków zakazu produkcji alkoholu, browar został zlikwidowany. Istniejący dwór, nad którym opiekę sprawowała Helena Stadnicka, żona Antoniego Maskowskiego, obejmował oko-ło 120 ha gruntów. Oprócz mieszkańców Brzeznej, pracowali tu przyjezdni robotnicy rolni. Własność dworską stanowiły również duże zabudowania gospodarcze i murowane czworaki dla służby.


W czasie II wojny światowej mieszkańcy wsi doświadczyli skutków prowadzonej przez okupanta polityki. Około 40 młodych dziewcząt i chłopców wywiezionych zostało na przymusowe roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu w 1945 roku, część majątku Stadnickich została rozparcelowana przez chłopów, część przejął PGR Aleksandrówka. W 1954 roku grunty te przejął Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, o którym mowa w innej części książki. Do 1 stycznia 1973 roku Brzezna była siedzibą gromady, do której należały wsie: Chochrowice, Długołęka - Świerkla, Gostwica i Podrzecze. Później jako sołectwo weszła w skład gminy Podegrodzie.


OSP w Brzeznej - Litaczu

Założona została w 1931r., prężnie działa ciągle podnosząc poziom bezpieczeństwa wsi oraz stopień wyszkolenia swoich strażaków. Zrzesza obecnie 36 członków, 18MDP oraz 8 Kobiet.  Za gotowość bojową  Jednostki odpowiada Dh Stanisław Oleksy – Naczelnik OSP, natomiast Prezesem jest Dh Stanisław Iwański współdziałają z nimi:  zastępca  Naczelnika - Stanisław Pasiut , zastępca Prezesa- Stanisław Dyrek, Sekretarz- Łukasz Iwański, Skarbnik- Jacek Fiut, Członek Zarządu- Marcin Pietruszka, Gospodarz-  Elżbieta Iwańska, Krystyna Oleksy.

Od lat Jednostka uczestniczy w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Podegrodzie ale i nie tylko bo gdy zajdzie taka potrzeba dysponowana jest na tereny innych gmin Powiatu Nowosądeckiego.

Straż dysponuje samochodem GBA 2,5/16 na podwoziu Mercedes Benz, a obecnie pozyskała lekki samochód na podwoziu Ford Transit, który w niedługim czasie zostanie wprowadzony na podział bojowy straży i tym samym zwiększy sie skuteczność szybkiego reagowania na wypadek zdarzenia.

Na wyposażeniu straży znajdują się również 3 pompy szlamowe, agregat prądotwórczy, piły do drewna, sprzęt burzący, zestaw PSP-R1 z deską ortopedyczną, kombinezony do usuwania gniazd os i szerszeni oraz wiele innego bardzo potrzebnego sprzętu.

W 2010r. OSP uczestniczyło w prawie 40 zdarzeniach z czego  w 2 pożarach, 1 wypadku drogowym, reszta natomiast polegała na usuwaniu skutków gwałtownych ulew i powodzi. Polegało to między innymi na pompowaniu zalanych ulic, zabezpieczaniu naderwanych dróg, ewakuacji domów zagrożonych osuwiskami i wiele innych zadań. Oprócz działalności ratowniczej Jednostka uczestniczy też w zawodach sportowo-pożarniczych, które w tym roku się nie odbyły, szansę natomiast dostała działająca przy Straży młoda MDP, która po ciężkim wysiłku z opiekunem zdobyła I miejsce w Gminnych Zawodach wg Regulaminu CTiF, a tym samym awansowała do etapu powiatowego.

Nowopowstały budynek OSP, który strażacy budowali od 2000r. oddany i poświęcony został w 2006r., kiedy to Jednostka obchodziła Jubileusz 75- Lecia powstania. Służy nie tylko strażakom ale też przyczynia się w znacznej roli do życia kulturalnego wsi. Są organizowane różne pokazy, spotkania, zabawy, a także wesela, prymicje, komunie. Obecnie po długich staraniach Strażaków z Litacza uzyskano zgodę i otwarto świetlicę GOK-u, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci.

Jednym z większych osiągnięć tego roku było również podpisanie umowy o współpracy przygranicznej z Słowacką Strażą z Vislanki. Ma to na celu wymianę wzajemnych doświadczeń pomiędzy obiema strażami, poznania tamtejszej kultury a także wzajemną pomocy przygraniczną w razie klęsk żywiołowych.

 

 

1195020