Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gostwica

Treść

Gostwica
 


Gostwica była początkowo wsią królewską, którą w 1257 roku otrzymała żona Bolesława Wstydliwego, św. Kinga. W 1280 roku została własnością klasztoru Klarysek. W 1280 roku księżna krakowska i sandomierska Kunegunda dokonała lokacji Gostwicy na prawie niemieckim. Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od nazwiska właściciela. Istnieje dokument wystawiony przez księżnę Grypinę. A dotyczący zastawienia przez Mikołaja dwóch ról za wypożyczenie dwóch grzywien srebra u Klarysek. Mowa jest w nim o " Wielkiej drodze koło karczem gostwickich", karczma przy tej drodze prowadzącej do ówczesnego Sącza Podegrodzkiego, znajdowała się tam od XVIII do przełomu XIX i XX wieku. Obecnie we wsi jest około 400 gospodarstw rolnych. Podzielona jest na kilka przysiółków, które noszą nazwy: Poświątne, Zagrody, Wierzchowina, Kwasowiec, Łączki, Krzaki Gostwickie, Wądoły, Gaj.

 

 

Wieś należy do parafii Podegrodzie. Niedzielne msze odprawiane są w kaplicy św. Józefa. Inne kapliczki to: jedna pod wezwaniem Jezusa Frasobliwego i Matki Bożej Anielskiej, fundacji Marii i Jakuba Zygmunt. Na tzw. "Wapielni" znajduje się źródełko. Wg miejscowej legendy, powstało po uderzeniu laską w ziemię przez spragnioną św. Kingę. Miejsce to jest uważane za przynoszące szczęście.

 Zdjęcie nr 2. Kaplica św. Józefa w Gostwicy

           Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostwicy należy do jednej z najstarszych w Gminie Podegrodzie. Jej początki sięgają roku 1910, założycielem był Wojciech Migacz – pierwszy naczelnik do 1930 roku. Dzięki jego usilnym staraniom i funduszom jednostka na początku posiadała już mundury i hełmy. W dwa lata od powstania straż była już w posiadaniu wozu strażackiego z sikawką ręczną i niezbędnym wyposażeniem. W tym czasie trwała również budowa remizy z drewna.

    Od 1930 – 1956 roku naczelnikiem był Jan Oleksy. Przed wybuchem II wojny światowej jednostka posiadała remizę  murowaną, która została poświęcona 9 października 1938 r. z okazji 25-lecia O. S. P. W strażnicy była świetlica, odbywały się w niej szkolenia i inne spotkania, a w czasie wojny lekcje szkolne. 20 października 1946 r. odbyło się poświęcenie pierwszej motopompy.

  

 

Zdjęcie nr 3. Główny inicjator budowy murowanej strażnicy - Jan Oleksy

       

 

 

W latach 1956-1980 r. naczelnikiem był Wojciech Gomółka. W  1964 r. jednostka posiada drugą motopompę M400. Do 1979 r. do pożarów straż jeździła konnym zaprzęgiem i w tym roku stała się posiadaczem pierwszego samochodu STAR 66.
W 1980 r. funkcję naczelnika obejmuje Jan Skrzymowski. Wówczas powstaje myśl o remoncie i rozbudowie
strażnicy przed zbliżającym się 75 - leciem OSP.

 

 

 

 

 

 

           

Zdjęcie nr 4. Jan Skrzymowski.                     Zdjęcie nr 5. Poświęcenie pierwszej motopompy.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1981 r. nowy zarząd, podejmuje  uchwałę dotyczącą w/w prac. 10 lipca 1988 r. (z trzy letnim opóźnieniem straż posiada pięknie wyremontowaną strażnicę) na jubileuszu jednostka zostaje uhonorowana sztandarem i odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

Zdjęcie nr 6. Jubileusz 75-lecia OSP w Gostwicy.             Zdjęcie 7. Poświęcenie remizy.

 

 

  

 

 

 

 Poświęcenia remizy i sztandaru dokonał biskup Józef Gucwa.
W 1990 r. druhowie zakupili drugi samochód STAR 66 z jednostki wojskowej w Opolu za własne pieniądze, natomiast w 1994 r. zakupili Jelcza skrzyniowego, który został przerobiony na typowy wóz strażacki i służy strażakom do dnia dzisiejszego.
Dużym sprawdzianem była w 1997 i 2001 r. powódź, która nawiedziła teren gminy Podegrodzie i nie tylko. W tych dniach druhowie pomagali powodzianom, a przez okres trzech miesięcy po powodzi dowozili do poszkodowanych domostw wodę pitną.
W 1999 r. strażacy pomogli w pracach przygotowawczych w Starym Sączy przed przyjazdem Jana Pawła II. Do 2000 r. druhowie brali czynny udział w budowie Szkoły Podstawowej i Kaplicy w Gostwicy. Druhowie biorą udział w akcjach pożarniczych, zawodach na szczeblu gminnym oraz w uroczystościach kościelnych. Natomiast w czasie suszy dowożą wodę pitną do domostw, w których brakuje wody.

 

Od 2000- 2005 r. naczelnikiem jednostki był Wiesław Gomółka. 

Od 2005 r. naczelnikiem jednostki jest Jan Skrzymowski.

Od 2006 r. trwa remont strażnicy i przygotowania do 100 - lecia OSP, które odbędzie się 23 maja 2010 roku.

 

 

 

 

Obecny Zarząd OSP w Gostwicy:

Prezes - Stanisław Majerski,
Z-ca Prezesa - Adam Ruchała,
Naczelnik - Jan Skrzmowski,
Z-ca Naczelnika - Stanisław Plata,
Skarbnik - Antoni Babik,
Sekretarz - Krystyna Zbożeń,
Członek Zarządu - Maciej Witkowski 
oraz 36 druhów, 2 drużyny i M.D.P.    

 

 

1195014