Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Utworzenie placówki dziennej opieki dla osób starszych

Treść

Mamy dofinansowanie na utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Podegrodzie

5 lutego 2020 roku w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie odbyła się
uroczystość wręczenia listów intencyjnych na realizację projektów. 

Wójt Gminy Podegrodzie, Stanisław Banach, odebrał list intencyjny

o dofinansowanie projektu Gminy Podegrodzie

„Utworzenie placówki dziennej opieki

i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Podegrodzie”.

Wartość projektu to 1.995.617,60 zł. 

Wartość dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020: 1.815.617,60 zł.

 

Głównym celem Projektu jest zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego wśród osób starszych w wieku 60 lat i powyżej zamieszkujących Gminę Podegrodzie. Wsparciem objęte zostanie 20 osób (w tym 14 kobiet) w okresie od 2020 do 2023 r.

1194970