SP w Brzeznej-Litaczu

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Ojca Świętego Jana Pawła II

W BRZEZNEJ-LITACZU

 

Brzezna-Litacz 255

33-386 Podegrodzie

tel./fax: (0-18) 445-85-03             

e-mail: splitacz@poczta.onet.pl

www.splitacz.iap.pl

Dyrektor: mgr Magdalena Górczyk - Figiel