SP w Brzeznej-Litaczu

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Ojca Świętego Jana Pawła II

W BRZEZNEJ-LITACZU

 

Brzezna-Litacz 255

33-386 Podegrodzie

             tel./fax: (0-18) 445-85-03     

 

Dyrektor: mgr Magdalena Górczyk - Figiel

splitacz@poczta.onet.pl

https://splitacz.edupage.org/