SP w Gostwicy

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. płka Narcyza Wiatra

W GOSTWICY

 

Gostwica 27

33-386 Podegrodzie

tel.: (0-18) 445-85-08

 

Dyrektor: mgr Ewa Szabla

spgostwica@wp.pl

https://spgostwica.edupage.org