Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Olszanka

Treść

Olszanka
 


Olszanka jest niedużą wsią, w której jest około 150 gospodarstw. Jej nazwa wywodzi się od licznych drzew olchowych rosnących na tym terenie. Wieś jest siedzibą parafii. Kościół parafialny jest pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Wiejskie przysiółki noszą nazwy np.: "Wilcza łąka", "Na Bunkry". Na "Moczydle" znajduje się wisząca na drzewie kapliczka, z którą związana jest legenda. Przechodzący tędy ze swoim wojskiem król polski Jan III Sobieski ugrzązł w znajdującym się tutaj mokradle. Nie mogąc wydostać się z niego zaczęto modlić się o pomoc do Matki Boskiej, która wysłuchała próśb i uratowała ich. Na pamiątkę tego wydarzenia w miejscu tym ustawiono kapliczkę.

Ciekawe zapisy dotyczące organizacji szkoły we wsi znajdują się w kronice szkolnej, pisanej od 1887 roku. Czytamy w niej: "Gmina Olszanka aż do roku 1887 roku nie miała własnej zorganizowanej szkoły, ani też budynku szkolnego ... w 1890 roku okazało się, że w Olszance 25% umiało czytać, a tylko 13% czytać i pisać ... w tym przykrym stanie gospodarze zastanawiali się jakby temu zaradzić. Były głosy, aby gmina przyłączyła się do Związku Szkolnego Olszany, ale większość się nie zgodziła. Wreszcie na wniosek gospodarzy - Koniecznego Szymona, Łatki Wojciecha, gospodarze podjęli myśl śmiałą - aby własnym kosztem wybudować w gminie szkołę. Mówię śmiałą, zważywszy, że gmina była malutka (44 numery naówczas). A do tego nader Biedna..." Szkoła wybudowana została.
Mieszkańcy wsi mają opinię tolerancyjnych, pracowitych, życzliwych i solidarnych.

OSP Olszanka założona została w roku 1943 przez mieszkańców wsi w celu ochrony miejscowości przed pożarami oraz w celu uchronienia młodych ludzi przed wywozem na przymusowe roboty do Niemiec. W 2003 roku obchodziła 60-lecie istnienia.
Obecnie jednostka zrzesza 72 druhów, w tym 54 czynnych, 8 wspierających i 10 honorowych.


Prezesem jest Bogdan Siwulski, a naczelnikiem Henryk Olchawa.
Druhowie wykazują duże zaangażowanie w życie jednostki, uczestnicząc w akcjach ratowniczo - gaśniczych, jak również wykonując wiele prac w czynie społecznym, dla dobra jednostki i całej miejscowości. Dzięki temu oddali do użytku w minionym roku sanitariaty w remizie.
O wysokim poziomie wyszkolenia druhów świadczy fakt zajmowania pierwszych miejsc w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, a co za tym idzie udział w zawodach na szczeblu powiatowym.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się; samochód bojowy GBA 2.5/16 zakupiony w roku 2000 ze środków finansowych pozyskanych z PZU, Stowarzyszenia im. św. Floriana oraz od mieszkańców wsi Olszanka. Drugi samochód GBA 2,5/16 został zakupiony w minionym roku, na zakup ten został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Łącku. Ponadto posiadają: dwie motopompy PO 5, motopompę szlamową, agregat prądotwórczy, pilarkę do cięcia drewna, aparaty powietrzne i inny sprzęt pożarniczy.
Sprowadzone samochody pożarnicze z pełnym wyposażeniem oraz inny sprzęt, podniósł znacząco wartość operacyjno - bojową jednostki i zwiększył zabezpieczenie przeciwpożarowe mieszkańców Olszanki i okolic. Świadczyć o tym może, gaszenie pożaru w Olszance - Działy, gdzie w trudnych warunkach zimowych, tylko niektóre samochody mogły dotrzeć na miejsce.
W roku 2002 jednostka uczestniczył - w gaszeniu 5-ciu pożarów oraz pompowaniu wody z piwnic i studni, usuwaniu skutków powodzi i wichury.

Mieszkańcy wsi Olszanka i Urząd Gminy w Podegrodziu uhonorowali jednostkę sztandarem z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia. Bardzo dobrze układa się współpraca strażaków z proboszczem parafii Olszanka i dyrektorem szkoły podstawowej. 21 września 2003 roku odbiły się obchody 60 - lecia, które zakończone zostały poświęceniem samochodu.

1195027