SP w Brzeznej

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana III Sobieskiego

W BRZEZNEJ

 

Brzezna 447

33-386 Podegrodzie

               tel./fax: (0-18) 445-85-09                

Dyrektor: mgr Władysław Kozik

spbrzezna@op.pl

 https://spbrzezna.edupage.org/