Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Podrzecze

Treść

Podrzecze
 Podrzecze to stara wieś położona na równinie kotliny Sądeckiej. Jej nazwa związana jest z przepływającym w pobliżu Dunajcem. Pierwsza wzmianka o wsi znajduje się w akcie lokacyjnym klasztoru starosądeckiego, wydanego przez Kingę 6 lipca 1280 roku. Podrzecze występuje tam w wykazie 28 wsi należących
do klasztoru klarysek. W późniejszych latach stosunki własnościowe się komplikują skoro w XIV wieku dokumenty wymieniają Mścisława z Brzeznej, który wykupił młyn i zagrodę w Podrzeczu z rąk Wierzbięty z Małoszowa. Także zapisy sądowe z 1436 roku poświadczają, że część wsi należała do Stanisława Gedka z Bobrowej. Wynika z tego, że obok własności klasztornej istniała w Podrzeczu własność rycerska. W XVII wieku we wsi istniał folwark z młynem i karczmą należącą do klasztoru.Drużyna OSP w Podrzeczu zrzesza 44 członków czynnych w tym jedną dziewczynę, w młodzieżowej drużynie jest 12 druhów, jest też 7 członków honorowych. Prezesem jest Jan Golonka, a naczelnikiem Mirosław Trojanowski.
Na wyposażeniu jednostka posiada dwa samochody; GBAM-STAR, GLM-ŻUK, motopompę M8/8, radiotelefony, piłę do betonu, piłę łańcuchowa, 2 aparaty tlenowe, zestawy do sztucznego oddychania, środek pianotwórczy, zbiornik oraz inny, drobniejszy sprzęt ppoż. i ratowniczy. Otrzymane w 2002 roku pieniądze zostały wykorzystane na wykonanie dalszej części ogrodzenia wokół strażnicy, na zakup zestawów do asekuracji wysokościowej, wyposażenia walizek pierwszej

pomocy ośmiu kompletów ubrań koszarowych oraz komputera. W 2002 roku strażacy pięciokrotnie wyjeżdżali do palących się traw, brali udział w udzieleniu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca wypadku, na drodze powiatowej w Swiniarsku. Przeprowadzili dwie prezentacje sprzętu ratowniczego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Swiniarsku. W strażnicy funkcjonuje świetlica wiejska prowadzona przez Michalinę Klimczak, świetlica ta jest filią GOK Podegrodzie. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych, korzystają z gier świetlicowych i komputera. W ramach świetlicy działa też zespół kolędniczy, pod opieką druha Józefa Nowaka, który na Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Podegrodziu zajął drugie miejsce.
Dzięki społecznej pracy druhów, w znacznym stopniu poprawiono estetyczny wygląd otoczenia jak i samej remizy.

1194976