CEIDG

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2168) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy ds.  Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Gdzie można kupić bezpieczny podpis elektroniczny?
Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki.
Są to:

•    Krajowa Izba Rozliczeniowa,
•    Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
•    Unizeto Technologies,
•    MobiCert,
•    Enigma S.O.I.

Co to jest profil zaufany? Do czego służy?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

 

Co zrobić żeby poprawić wpis pochodzący z ewidencji gminnej?

 Aby pobrać zaświadczenie

 

odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców na stronie internetowej www.firma.gov.pl

Więcej informacji na:

https://www.biznes.gov.pl/

https://ceidg.gov.pl/

 


 

 

Ponadto na stronie internetowej www.mikroporady.pl, którą prowadzi Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - Fundacja dr Bogusława Federa można  bezpłatnie skorzystać z informacji przydatnych dla początkującego i małego Przedsiębiorcy.

Celem działalności serwisu www.mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone w czasie dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami a zarejestrowani użytkownicy otrzymają bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z nowymi poradami wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

 

  Odpowiedzialność za treść oraz aktualność z godnie z obowiązującym prawem materiałów zawartych w serwisie www.mikroporady.pl ponosi Fundacja Akademi Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości.

 

https://www.youtube.com/watch?v=92hLPOtkp1g

 https://www.youtube.com/watch?v=B8d9i4Zw3hM