Kontakt

Urząd Gminy Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248

Numery tel. / fax:

tel.   (0-18) 445-90-66

         (0-18) 445-90-41

fax    (0-18)  445-90-33
 

 

e-mail:

gmina@podegrodzie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00

 

Konta bankowe:

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

- podatki i opłaty:                     18 8814 0003 9001 0000 1935 0004

- wpłaty za wodę ZGK:              39 8814 0003 2000 0000 5555 0003

- wpłaty za wodę UG:                46 8814 0003 2000 0000 5555 0003

- wpłaty za ścieki:                    66 8814 0003 2000 0000 5555 0002

 

  

Wykaz wewnętrznych numerów telefonu pracowników
Urzędu Gminy w Podegrodziu

Aby połączyć się bezpośrednio z danym pokojem
 proszę wybrać numer 018-4459-033 lub 018-4459-066
a następnie numer wewnętrzny telefonu 

Nr. pokoju

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr. telefonu

1.

Planowanie przestrzenne

Michał Jasiewicz

Dariusz Konstanty

71

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Marta Lis

Zofia Pasiut

66

3.

Ochrona Środowiska

Elżbieta Popardowska - kierownik

Maria Różańska

59

4.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Asystenci Rodziny

 

Renata Leśniak

69

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Janina Olchawa

Sylwia Olchawa

67

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Alicja Obrzud

Joanna Król

64

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłki i Świadczenia Rodzinne

Renata Kumorek

Grażyna Malinowska

76

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej

500 +

Magda Klimek

Urszula Ruman

68

9.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Sabina Urbanik - kierownik

Łukasz Schreiner - z-ca kierownika

68

10.

Podatki

Marta Fiut

Mariola Mól

58

11.

Urząd Stanu Cywilnego

Krzysztof Bochniarz

Monika Hałas

72

12.

Ewidencja Ludności

Archiwum

Agata Dyrek

Karolina Perełka

78

73 / 26

13.

Dziennik Podawczy

Działalność Gospodarcza

Woda, Ścieki

Odpady Komunalne- deklaracje

Kasa

 

Mirosław Trojanowski

Aneta Dziedzic - kierownik

Małgorzata Kapusta

Iwona Horowska

Jadwiga Waligóra

 

33

33

56

79

29

14

Doradca ds. Inwestycji

Tomasz Dąbrowski

42

15

Wójt

Małgorzata Gromala

 

16.

Sekretariat

Małgorzata Szczerba

50

17

-

-

-

18.

Sekretarz

Piotr Lachowicz

41

19.

Skarbnik

Agnieszka Pacholarz

43

20.

Główny Księgowy ZGK

Anna Szkarłat

45

21

Inwestycje, Remonty, Oświetlenie

Środki Unijne

Joanna Kruszyńska

Ewa Janur

65

22.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Referat Zarządzania Drogami i Cmentarzami

Agnieszka Kulak

Ewa Iwańska

53

81

22A.

Zakład Gospodarki Komunalnej - Dyrektor

Zakład Gospodarki Komunalnej – Z-ca Dyrektora

Ewelina Skuza - Dyrektor

Sebastian Popardowski

54

23.

 

Referat Zarządzania Drogami i Cmentarzami - Kierownik

 

Mariusz Karpierz

55

24.

Zamówienia Publiczne

Agnieszka Połeć

82

25.

Księgowość

 

Joanna Michalak

75

26.

Księgowość

Elżbieta Czepelak

Natalia Ziajkowicz

77

27.

Informatyk

Krzysztof Bochniarz

60

28.

Księgowość

Stanisława Piszczek

Aneta Stawiarska

70

29.

Referat Obsługi Placówek Oświatowych

 

Stypendia

Jolanta Kunicka

Barbara Zielińska

Anna Ciurka

Beata Jasińska

62

 

63

30

Referat Obsługi Placówek Oświatowych - Kierownik

Magdalena Talar

61

31.

Kadry

Krystyna Kulig

57

32.

Obsługa Rady Gminy

Beata Marcinek

80

33.

Sala konferencyjna

 

 

34.

Radca Prawny

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Krawczyk

Paulina Pukalak Krawczyk

Karolina Stopa

Dariusz Kowalczyk

49