Kontakt

Urząd Gminy Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248

Numery tel. / fax:

tel.   (0-18) 445-90-33
         (0-18) 445-90-66

         (0-18) 445-90-41

fax    (0-18)  448-49-51

 

e-mail:

gmina@podegrodzie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00

 

Konta bankowe:

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

- podatki i opłaty:                     18 8814 0003 9001 0000 1935 0004

- wpłaty za wodę ZGK:              39 8814 0003 2000 0000 5555 0003

- wpłaty za wodę UG:                46 8814 0003 2000 0000 5555 0003

- wpłaty za ścieki:                    66 8814 0003 2000 0000 5555 0002

 

  

Wykaz wewnętrznych numerów telefonu pracowników
Urzędu Gminy w Podegrodziu

Aby połączyć się bezpośrednio z danym pokojem
 proszę wybrać numer 018-4459-033 lub 018-4459-066
a następnie numer wewnętrzny telefonu 

Nr. pokoju

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr. telefonu

1.

Planowanie przestrzenne

Michał Jasiewicz

Dariusz Konstanty

71

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Marta Lis

Zofia Pasiut

66

3.

Ochrona Środowiska

Elżbieta Popardowska - kierownik

Maria Różańska

59

4.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Asystenci Rodziny

Renata Leśniak

69

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Janina Olchawa

Sylwia Oleksy

67

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Alicja Obrzud

Joanna Król

64

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłki i Świadczenia Rodzinne

Renata Kumorek

Grażyna Malinowska

76

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej

500 +

Magda Klimek

Urszula Ruman

68

9.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Sabina Urbanik - kierownik

Łukasz Schreiner - z-ca kierownika

68

10.

Podatki

Marta Fiut

Mariola Mól

58

11.

Urząd Stanu Cywilnego

Krzysztof Bochniarz

Monika Hałas

72

12.

Ewidencja Ludności

Archiwum

Agata Dyrek

Karolina Perełka

78

73 / 26

13.

Dziennik Podawczy

Działalność Gospodarcza

Woda, Ścieki

Odpady Komunalne- deklaracje

Kasa

Mirosław Trojanowski

Aneta Dziedzic - kierownik

Małgorzata Kapusta

Iwona Horowska

Jadwiga Waligóra

33

33

56

79

29

14

Z-ca Wójta

Stanisław Mazur

42

15

Wójt

Stanisław Banach

 

16.

Sekretariat

Edyta Gomółka

50

17

-

-

-

18.

Sekretarz

Beata Zelek

41

19.

Skarbnik

Agnieszka Pacholarz

43

20.

Główny Księgowy ZGK

Anna Szkarłat

45

21

Inwestycje, Remonty, Oświetlenie

Piotr Dudzik - kierownik

Renata Olszak

Tadeusz Krawczyk

65

22.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Referat Zarządzania Drogami i Cmentarzami

Agnieszka Kulak

Ewa Iwańska

53

81

22A.

Zakład Gospodarki Komunalnej - Dyrektor

Zakład Gospodarki Komunalnej – Z-ca Dyrektora

Ewelina Skuza - Dyrektor

Sebastian Popardowski

54

23.

Referat Zarządzania Drogami i Cmentarzami - Kierownik

Mariusz Karpierz

55

24.

Zamówienia Publiczne

Środki Unijne

Agnieszka Połeć

Marta Kołdras

82

25.

Księgowość

Joanna Michalak

Katarzyna Natanek

Paulina Rams

75

26.

Księgowość

Elżbieta Czepelak

Natalia Ziajkowicz

77

27.

Informatyk

Krzysztof Bochniarz

60

28.

Księgowość

Małgorzata Szczerba

Aneta Stawiarska

70

29.

 

Referat Obsługi Placówek Oświatowych

 

 

Stypendia

Jolanta Kunicka

Agnieszka Sikora

Anna Ciurka

Anna Witkowska

Beata Jasińska

62

 

 

 

63

30

Referat Obsługi Placówek Oświatowych - Kierownik

Magdalena Talar

61

31.

Kadry

Krystyna Kulig

57

32.

Obsługa Rady Gminy

Ekodoradca

Beata Marcinek

Ewelina Surma

80

33.

Sala konferencyjna

 

 

34.

Radca Prawny

Przewodniczący Rady Gminy

 

Józef Kotarba

49