Kontakt

Urząd Gminy Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248

Numery tel. / fax:

tel.   (0-18) 445-90-33
         (0-18) 445-90-66

          (0-18) 445-90-41

  fax   (0-18) 448-49-51

 

e-mail:

gmina@podegrodzie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek:    8:00 - 16:00
wtorek-piątek:  7:00 - 15:00

 

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, 

nr konta: 18 8814 0003 9001 0000 1935 0004

1. opłaty: skarbowe, cmentarne, za nieruchomości (opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego), czynsz, dzierżawa

2. podatki (od nieruchomości, rolny, od środków transportu, VAT z Urzędu Skarbowego)

  

Wykaz wewnętrznych numerów telefonu pracowników
Urzędu Gminy w Podegrodziu

Aby połączyć się bezpośrednio z danym pokojem
 proszę wybrać numer 018-4459-033 lub 018-4459-066
a następnie numer wewnętrzny telefonu 

Nr. pokoju

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr.
telefonu

1.

Planowanie przestrzenne

Michał Jasiewicz

Dariusz Konstanty

71

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Marta Lis

Zofia Pasiut

66

3.

Ochrona Środowiska

Elżbieta Popardowska - Kierownik

Maria Różańska

Kinga Brynkus

59

4.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Sabina Urbanik - Kierownik

69

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłki i Świadczenia Rodzinne

Grażyna Malinowska

Renata Kumorek

76

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Asystent rodziny

Alicja Obrzud

Janina Olchawa

64

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Asystent rodziny

Joanna Król

Renata Leśniak

67

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej

500 +

Magda Klimek

Urszula Ruman

Agnieszka Stec-Kulak

 

68

9.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Karolina Basta

Łukasz Schreiner

- Z-ca kierownika

 

68

10.

Podatki

Marta Fiut

Mariola Mól

58

11.

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Hałas

Krzysztof Bochniarz

72

12.

Ewidencja Ludności

Archiwum

Agata Dyrek

Ślęzak Magdalena

78

73 / 26

13.

 Zarządzanie Kryzysowe

Dziennik Podawczy

Woda, Ścieki

Odpady Komunalne- deklaracje

Kasa

Mirosław Trojanowski

Beata Szczecina

Małgorzata Kapusta

Iwona Horowska

Jadwiga Waligóra

33

33

56

79

29

14

Z-ca Wójta

Stanisław Mazur

42

15

Wójt

Stanisław Banach

 

16.

Sekretariat

Katarzyna Duda - sekretarka

Edyta Gomółka - promocja

50

17

-

-

-

18.

Sekretarz

Beata Zelek

41

19.

Skarbnik

Małgorzata Szkarłat

43

20.

Główny Księgowy ZGK

Anna Szkarłat

45

21

Inwestycje, Remonty, Oświetlenie

Piotr Dudzik - Kierownik

Ryszard Guśtak

Halina Rams - Gadzina

 

65

22.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Referat Zarządzania Drogami

i Cmentarzami

Agnieszka Kulak

Ewa Iwańska

53

81

22A.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej –

Oczyszczalnia

Ewelina Skuza - Dyrektor

Sebastian Popardowski -

Z-ca Dyrektora

 

54

23.

Referat Zarządzania Drogami i Cmentarzami

Mariusz Karpierz - Kierownik

Małgorzata Hasior-Chełmecka

55

24.

Zamówienia Publiczne

Środki Unijne

Agnieszka Połeć

Marta Kołdras

Ewelina Kasino-Zemła

49

82

82

25.

Księgowość

Joanna Michalak

Katarzyna Natanek

Paulina Rams

 

75

26.

Księgowość

Elżbieta Czepelak

Justyna Gieniec

77

27.

Informatyk

Krzysztof Bochniarz

60

28.

Księgowość

Aneta Stawiarska

Magdalena Kwoka

70

29.

Referat Obsługi Placówek Oświatowych

 

Stypendia

Jolanta Kunicka

Agnieszka Sikora

Anna Witkowska

Beata Jasińska

Joanna Janus

62

 

 

63

30

Referat Obsługi Placówek Oświatowych 

Magdalena Talar - Kierownik

61

31.

Kadry

Krystyna Kulig

57

32.

Obsługa Rady Gminy

Ekodoradca

Beata Marcinek

Ewelina Surma

Emanuela Ruocco

80

33.

Sala konferencyjna

-

-

34.

Działalność Gospodarcza

Aneta Dziedzic - Kierownik

referatu administracji, spraw obywatelskich
i działalności gospodarczej

 

83