Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Program priorytetowy "Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko"

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie https://portal.wfos.krakow.pl/ oraz na oficjalnej stronie internetowej programu https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Punkt konsultacyjno - informacyjny dla mieszkańców Gminy Podegrodzie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie (pokój nr 5)

 

Poniedziałek: 12:00-16:00
Wtorek:           11:00-15:00
Środa:               7:00-11:00

 

pod nr telefonu: 18 448-49-56

Przydatne linki:Kalkulator grubości izolacji ocieplenia: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”.(baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu, a urządzenia/materiały uszeregowane są w kolejności losowej.) https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx

 

stan na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 646
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 276
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 8 716 070,32 zł 

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze": 

informacja.pdf

 

1811764