Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Budowa windy w budynku gminnego przedszkola i żłobka w Brzeznej

Treść

Gmina Podegrodzie otrzymała dofinansowanie
ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III”

 

W dniu 3 lipca 2019 roku podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, dzięki której Gmina Podegrodzie otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu pn.”Likwidacja barier architektonicznych – budowa windy w budynku gminnego przedszkola i żłobka w Brzeznej” w wysokości 150 000,00 zł.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej oraz placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom  niepełnosprawnym  poruszanie się i komunikowanie.

Prace które zostały wykonane w ramach tego zadnia obejmowały przede wszystkim:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe i żelbetonowe,

- roboty murowe i elewacyjne,

- posadzki,

- tynki, gładzie, roboty malarskie,

- stolarka drzwiowa,

- dach,

- dostawę windy i prace zewnętrzne.

Wartość całkowita projektu:  515 975,93 zł

1851694