Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekty zrealizowane w poprzednich latach

Treść

„Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00”
„Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu”
Modernizacja  oddziałów przedszkolnych 
„Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu”
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie
Remont budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej)
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance
Przebudowa centrum wsi Brzezna
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
Przebudowa centrum wsi Podegrodzie
Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie
1790056