Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Juraszowa

Treść

 

SOŁECTWO JURASZOWA

Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od nazwiska jej właściciela ziemianina - Jurasza. Posiada przysiółki: Krawcówka - mieszkali tu krawcy, wywodzący się spośród osadników niemieckich, Kopaliny - wydobywana tu była kamionka, Wieś, Łazy i Pojscyny. W okresie międzywojennym wieś liczyła 36 gospodarstw rolnych o powierzchni 0,5 - 7 ha, prowadzących działalność na bardzo niskim poziomie. Istniał duży nadmiar rąk do pracy, której było mało. Również zarobki były niskie, równowartość 3 kg chleba za dzień pracy. Mieszkańcy Juraszowej wyróżniali się dużą aktywnością społeczną. We wsi działało Stronnictwo Ludowe, do którego należeli prawie wszyscy dorośli mieszkańcy, którym przewodził Piotr Zygmunt. Młodzież zrzeszona była w związku młodzieży wiejskiej "Wici", którym kierowali: Józef Potoniec, Piotr Frączek i Piotr Gąsior. Prowadziło ono ożywioną działalność polityczną i kulturalną. Organizowano wspólne opłatki, wystawiano sztuki teatralne.

W okresie okupacji w Juraszowej działała tzw. "Trójka wiejska", której zadaniem było wykrywanie konfidentów niemieckich, obserwacja ruchu wojsk. Należeli do niej: Józef Potoniec, Stanisław Frączek, i Józef Łęczycki - ps. "Chyży. Działała również drużyna bojowa, której komendantem był Józef Łęczycki. Funkcję łącznika z komendą podziemia pełnił Roman Kwoka, ps. "Jurand".
Wieś obecnie należy do parafii w Podegrodziu. Mieszkańcy, pomimo ciężkich warunków życia, są pracowici, uczciwi i uczynni.

 

1. Powierzchnia: zajmuje 1,44 km² , co stanowi 2,2% powierzchni Gminy Podegrodzie.

     Części wsi: Kopaliny, Krawcówka,, Place Juraszowskie.

2. Liczba mieszkańców: 269 os. (stan na 15.03.2022 r.)

3. Sołtys: Jerzy Jurkowski tel. 692 839 038

5. Radny: Marek Gomółka tel. 606 282 368

6. Ochotnicza Straż Pożarna:

  • OSP Juraszowa - prezes Mariusz Karpierz.

9. Kultura:

10. Turystyka:

11. Kościoły i zabytki:

  • Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej
  • Kaplica Jezusa Chrystusa Frasobliwego

 

1764593