Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Długołęka-Świerkla

Treść

SOŁECTWO DŁUGOŁĘKA -ŚWIERKLA

 

 

Długołęka - Świerkla położona jest w południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego, na wysokości 380 - 550 m n. p. m., w dolinie rzeki Gajduszowiec. Otaczają ją zalesione wzgórza: Piekło (nazywane Kamerą) o wysokości 652 m n. p. m., Zagórów (inna nazwa Dąbrowa) - 580 m n. p. m. i Chełmek - 483 m n. p. m. Zajmuje obszar 6,49 km2 i liczy około 800 mieszkańców.
Podobnie jak cała Sądecczyzna od początku związana była z klasztorem Klarysek w Starym Sączu. Pierwsze wzmianki o wsi znajdują się w dokumentach z lat 1325 - 1327, mówiących o istnieniu w Długołęce parafii, zamieszkałej przez około 270 wiernych. W 1356 roku opatka klasztoru, Konstancja nadała sołectwo Janowi i Wiecisławowi. Część Długołęki, stanowiła w tym czasie własność rycerską. Jan Długosz opisując diecezję krakowską napisał, że obejmowała ona sołectwo łanowe, 3 łany kmiecie i karczmę. Również Swierkla była osadą klasztorną. W końcu XV wieku był w niej folwark, w którym w XVII wieku znajdowała się plantacja chmielu. Jego dzierżawcami w tym czasie byli, Marcin Lutoszawski, sędzia z Nowego Sącza i Gabriel Gładysz. Na przełomie XVI i XVI wieku Długołęka opustoszała, a w jej rejonie miano poszukiwać złota. Informacje o kolejnych dzierżawach pochodzą z początku XVII stulecia. Byli nimi Suraszowski, a później Daniel Rzeczyński. W 1527 roku istniała we wsi parafia przynależna do dekanatu sądeckiego.


Na zdjęciu: Kościół parafialny W długołęce - Świerkli

W okresie późniejszym Długołęka i Swierkla należały do parafii w Podegrodziu, a następnie w Pszyszowej. W kolejnych wiekach dzieje wsi podobne były do innych miejscowości Sądecczyzny. Po II wojnie światowej, w latach 1982 - 1988 wybudowano nowy kościół, a Długołęka - Swierkla została ponownie parafią.

1. Powierzchnia: zajmuje 6,49 km2 , co stanowi 10% powierzchni Gminy Podegrodzie.

Części wsi: Brzeziny, Burdak Długołęcki, Poddąbrowie, Pod Piekłem, Rąbacz, Sołtystwo, Zalas.

2. Liczba mieszkańców: 997 os. (stan na 15.03.2022 r.)

3. Rzeka: potok Gostwiczanka.

4. Sołtys: Maciej Krzak tel. 509 847 414

5. Radny: Tomasz Plata tel. 888 735 670

6. Oświata:

7. Sport: przy Szkole Podstawowej w Długołęce -Świerkli znajduje się hala sportowa, a także boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

8. Ochotnicza Straż Pożarna:

  • OSP Długołęka-Świerkla - prezes Tomasz Plata.

9. Kultura:

  • Od stycznia 2005 we wsi działa orkiestra dęta, założona przez ks. Krzysztofa Bajorka. W ramach jej działalności prowadzone są próby dla muzyków oraz bezpłatne nauki dla dzieci.

10. Kościoły i zabytki:

  • kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Długołęce-Świerkli.

 


Na zdjęciu: Sala Gimnastyczna

1790069