Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gostwica

Treść

 

SOŁECTWO GOSTWICA

 

Gostwica była początkowo wsią królewską, którą w 1257 roku otrzymała żona Bolesława Wstydliwego, św. Kinga. W 1280 roku została własnością klasztoru Klarysek. W 1280 roku księżna krakowska i sandomierska Kunegunda dokonała lokacji Gostwicy na prawie niemieckim. Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od nazwiska właściciela. Istnieje dokument wystawiony przez księżnę Grypinę. A dotyczący zastawienia przez Mikołaja dwóch ról za wypożyczenie dwóch grzywien srebra u Klarysek. Mowa jest w nim o " Wielkiej drodze koło karczem gostwickich", karczma przy tej drodze prowadzącej do ówczesnego Sącza Podegrodzkiego, znajdowała się tam od XVIII do przełomu XIX i XX wieku. Obecnie we wsi jest około 400 gospodarstw rolnych. Podzielona jest na kilka przysiółków, które noszą nazwy: Poświątne, Zagrody, Wierzchowina, Kwasowiec, Łączki, Krzaki Gostwickie, Wądoły, Gaj.

 

Wieś należy do parafii Podegrodzie. Niedzielne msze odprawiane są w kaplicy św. Józefa. Inne kapliczki to: jedna pod wezwaniem Jezusa Frasobliwego i Matki Bożej Anielskiej, fundacji Marii i Jakuba Zygmunt. Na tzw. "Wapielni" znajduje się źródełko. Wg miejscowej legendy, powstało po uderzeniu laską w ziemię przez spragnioną św. Kingę. Miejsce to jest uważane za przynoszące szczęście.

1. Powierzchnia: zajmuje 8,42 km² , co stanowi 13% powierzchni Gminy Podegrodzie.

Części wsi: Krzaki Gostwickie, Kurkowskie, Kwasowiec, Łączki, Łąki Gostwickie, Poświątne, Wardężyny, Wierzchowina, Zagrody. 

2. Liczba mieszkańców: 1.555 os (stan na 15.03.2022 r.)

3. Rzeka: Gostwiczanka.

4. Sołtys: Irena Babik tel. 885 550 404

5. Radny: Leszek Brotoń tel. 661 135 024

6. Oświata:

7. Sport: przy Szkole Podstawowej w Gostwicy znajduje się hala sportowa, a także boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

8. Ochotnicza Straż Pożarna:

  • OSP Gostwica - prezes Jan Skrzymowski.

9. Kultura:

10. Kościoły i zabytki:

  • kaplica Św. Józefa w Gostwicy
  • kapliczki: jedna pod wezwaniem Jezusa Frasobliwego i druga Matki Bożej Anielskiej, fundacji Marii i Jakuba Zygmunt.
  • żródełko Św. Kingi na, tzw. "Wapielni" 
1811797