Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Treść

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Gmina Podegrodzie otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w następującej wysokości: Gminny Żłobek w Podegrodziu -32 400,00 zł Gminny Żłobek w Brzeznej -27 000,00 zł

Maluch+

  Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Mal

1851674