Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekty zrealizowane w 2019 roku

Treść

1. Bezpieczna Małopolska

2. Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową

3. Adaptacja pomieszczeń budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP w Naszacowicach oraz utwardzenie placu wokół remizy

4. Małopolskie kapliczki 2019

5. Mały Strażak

6. MALUCH+ 2019

7. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie

8. Budowa windy w budynku gminnego przedszkola i żłobka w Brzeznej

9. Stabilne zatrudnienie.

10. Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródeł ciepła - 24 piece

11. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej

12. Utworzenie Gminnego Żłobka w Brzeznej

13. Utworzenie Gminnego Przedszkola w Brzeznej

1764522