Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Mały Strażak

Treść

Projekt pn. „Zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników
z terenu Gminy Podegrodzie w odzież ochronną”, 

współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ”
w ramach programu „Mały Strażak”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa młodych strażaków ochotników oraz uzupełnienie braków w umundurowaniu poprzez zakup 50 kompletów ubrań bojowych.

Wartość projektu: 5 809,91zł

Wartość dofinansowania: 2.904,00 zł

1849177