Przejdź do treści
Przejdź do stopki

PN-EN ISO 9001:2009

Treść

Polityka Jakości Urzędu Gminy Podegrodzie

Procesy zachodzące w Urzędzie Gminy Podegrodzie objęte certyfikacją ISO 9001:2008 (System Zarządzania Jakością):

 

Ogólne:

- KP 01 PRZYJĘCIE WNIOSKU
- KP 02 ZAŚWIADCZENIA
- KP 31 ODWOŁANIA I ZAŻALENIA
- KP 32 SKARGI I WNIOSKI

 

Podatki:

- KP 15 DECYZJA PODATKOWA
- KP 16 DECYZJA AKCYZOWA

 

Procesy pomocnicze:

- KP 36 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
- KP 37 ARCHIWUM

 

Referat Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami:

- KP 17 RENTA PLANISTYCZNA
- KP 18 ROZKŁADANIE NALEŻNOŚĆI NA RATY
- KP 19 PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
- KP 20 ROZGRANICZENIA

 

Referat organizacyjny:

- KP 21 EWIDENCJA LUDNOŚCI
- KP 22 REJESTR WYBORCÓW
- KP 23 ZEZWOLENIE NA PRZEWÓZ OSÓB
- KP 24 DODATKI MIESZKANIOWE
- KP 25 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- KP 26 WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
- KP 27 ŚWIADCZENIA OBRONNE

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- KP 03 WYCINKA DRZEW
- KP 04 WYDANIE ZEZWOLENIA NA ODPADY KOMUNALNE ORAZ NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
- KP 05 DECYZJA NA KANALIZACJĘ
- KP 06 ODPADY W MIEJSCU NA TEN CEL NIEPRZEZNACZONY
- KP 07 NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH
- KP 08 ZGODA NA ZBYCIE, ZAMIANĘ
- KP 09 POBÓR ŻWIRU W GRANICACH
- KP 10 ZAŚWIADCZENIE DOTYCZACE STRAT W ROLNICTWIE
- KP 11 DECYZJA USTALAJĄCA OBOWIĄZEK UISZCZANIA OPŁAT
- KP 12 POSTANOWIENIA OPINIUJACE
- KP 13 AGRESYWNY PIES
- KP 14 DECYZJA ŚRODOWISKOWA

 

Urząd Stanu Cywilnego:

- KP 28 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
- KP 29 AKTY STANU CYWILNEGO
- KP 30 SPROSTOWANIA AKTÓW

 

Sposób postępowania w/w sprawach okreslają karty procesów dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie.

1790056