Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Podegrodzie

Treść

„Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Podegrodzie”

W 2022 r. zakończyła się realizacja zadania pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Podegrodzie” o wartości 1 572 199,78 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Realizacja zadania polegała na kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego na obszarze całej Gminy.

Podegrodzie, w ramach której wymieniono stare energochłonne oprawy na nowe oprawy LED o łącznej mocy nieprzekraczającej 37,56 kW. Zrealizowane prace obejmowały wymianę opraw oświetleniowych w ilości 947 szt. (w tym: wymiana 656 szt. i dowieszenie: 291 szt.).

W ramach zadania wprowadzono system grupowego sterowania i wyposażono wszystkie oprawy w zasilacze z autonomicznym, dobowym profilem świecenia. Zamontowano fabrycznie nowy sprzęt o parametrach techniczno-użytkowych gwarantujących wysoką sprawność, długie użytkowanie, niskie koszty eksploatacji oraz poprawę bezpieczeństwa.


1764609