Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gmina

Treść

"Gdzie słyszysz pieśń - tam wchodź,
tam dobre serce mają"

 

            
     Ze staropolską gościnnością witamy wszystkich przybyłych na nasze witryny.   Czujcie się u nas dobrze. Przybliżymy Państwu gminę Podegrodzie, jej historię,   kulturę, dzień dzisiejszy oraz walory krajoznawcze i wypoczynkowe. Jesteśmy w   kolebce Lachów Sądeckich, jednej z najstarszych wsi Sądecczyzny.
 Wbrew potocznemu mniemaniu ludzi z zewnątrz, którzy często utożsamiają   mieszkańców Sądecczyzny z góralami, teren ten był wyraźnie zróżnicowany   kulturowo. Wsie góralskie tzw. Górali Sądeckich i Łemków, rozlokowane były w   południowej, karpackiej części regionu. Natomiast w centrum kotliny Dunajca, na   jej lewym brzegu, zasiedlała ludność o bardzo bogatej kulturze ludowej,   określana  mianem Lachów Sądeckich.

    Obecnie w  13 sołectwach gminy Podegrodzie zamieszkuje ponad 12 tys.   mieszkańców. Gmina aktualnie obejmuje 6374 ha, w tym prawie 4300 to użytki   rolne.

 

1849139